Top 12 # Video Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013

Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Về Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Hướng Dẫn Dùng Excel, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2016, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, Hướng Dẫn Sử Dụng Office 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio 2013, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Bài Thi Mos Excel 2013, Sách Học Excel 2013, Tài Liệu Excel 2013, Mẫu C70a-hd 2013 Excel, Cẩm Nang Excel 2013, Trắc Nghiệm Excel 2013 Có Đáp án, Giáo Trình Excel 2013, Giáo Trình Học Excel 2013, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel 2013, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Mẫu Excel Quyết Toán Thuế Tncn 2013, Noi Dung Thông Tu 179/2013/tt-qp Ngay 19-9-2013, Hướng Dẫn Về Excel, Hướng Dẫn Cài Đặt Excel, Excel Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn Về Excel 2010, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2003, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2010, Hướng Dẫn Trình Bày Excel, Hướng Dẫn Làm Văn Bản Trên Excel, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Excel Cơ Bản, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Quản Lý Kho Bằng Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Excel, Nội Dung Thông Tư 179/2013/tt-bqp, Nội Dung Luật Đất Đai Sửa Đổi 2013, Nội Dung Luật Đất Đai Sửa Đổi Năm 2013, Nội Dung Cơ Bản Của Thông Tư 157/2013/tt-bqp, Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai 2013, Hướng Dẫn Số 12/3/2013, Văn Bản Hướng Dẫn Mua Sắm Tài Sản Năm 2013, Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 2013, Các Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam 2013, Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Năm 2013, Nội Dung Sửa Đổi Luật Sĩ Quan 2013, Nội Dung Hiến Pháp Sửa Đổi 2013, Thông Báo Tuyển Dụng 2013, Nội Dung Sửa Đổi Luật Sĩ Quan Năm 2013, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi 2013, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Đảng Năm 2013, Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2013, Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế Gtgt Trên Excel, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11/2013, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Nội Dung Sửa Đổi Bổ Sung Hiến Pháp 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Đà Nẵng 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Agribank 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Thông Tư Hướng Dẫn 45/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2013, Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học Đại Học 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Số 32/2013, Hướng Dẫn Số 357/hd-ct Ngày 12/3/2013, Hướng Dẫn 357/hd-ct Ngày 12/03/2013, Huong Dan 357/hd-ct Ngay 12/3/2013, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2013 Đẹp, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw Năm 2013, Huong Dan 357/hd-ct Ngµy 12/3/2013, Hướng Dẫn Số 29/hd-ccb Ngày 26/8/2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức 2013,

Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Về Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Hướng Dẫn Dùng Excel, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2016, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, Hướng Dẫn Sử Dụng Office 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio 2013, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Bài Thi Mos Excel 2013, Sách Học Excel 2013, Tài Liệu Excel 2013, Mẫu C70a-hd 2013 Excel, Cẩm Nang Excel 2013, Trắc Nghiệm Excel 2013 Có Đáp án, Giáo Trình Excel 2013, Giáo Trình Học Excel 2013, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel 2013, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Mẫu Excel Quyết Toán Thuế Tncn 2013, Noi Dung Thông Tu 179/2013/tt-qp Ngay 19-9-2013, Hướng Dẫn Về Excel, Hướng Dẫn Cài Đặt Excel, Excel Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Hướng Dẫn In Trong Excel, Hướng Dẫn Về Excel 2010, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2003, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2010, Hướng Dẫn Trình Bày Excel, Hướng Dẫn Làm Văn Bản Trên Excel, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Excel Cơ Bản, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel,

Bài 1: Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng Excel 2013

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Microsoft Excel 2013 là phiên bản mới nhất hiện nay với giao diện hoàn toàn dễ sử dụng và một số tính năng mới được thêm vào để người dùng có cái nhìn khách quan hơn về những con số trên bảng tính.

Excel được sử dụng trong các nghành nghề:

– Kế toán: Sử dụng excel rất nhiều

– Nhân sự: Tính lương, lập danh sách nhân viên…

– Hành chính: Theo dõi văn phòng phẩm, chấm công…

– Giáo viên: Tính điểm học sinh, lập danh sách thi…

– Và rất nhiều nghành nghề khác sử dụng excel từ cấp độ đơn giản đến nâng cao.

1. Tự động điền dữ liệu

Flash Fill là tính năng mới của Excel 2013, có công dụng tiên đoán dữ liệu thông minh để tự động điền dữ liệu vào các ô trống trên bảng tính. Một công dụng khác của Flash Fill là chia tách dữ liệu trong một cột làm hai cột.

2. Phân tích dữ liệu cực nhanh

Quick Analysis là một tính năng mới rất hữu ích của Excel 2013, hỗ trợ phân tích và thực hiện nhanh một vài tác vụ đối với vùng dữ liệu được chọn.

3. Các phần chính của Excel

– Phần nhập liệu: Gồm các ô nhỏ

– Phần thanh công cụ/ thanh Ribbon

Đào Tạo Tin Học KEY xin chia sẻ danh sách bài học Excel từ cơ bản đến nâng cao được hướng dẫn một cách chi tiết nhất. Hiện nay hầu hết các trung tâm tin học đều có đào tạo tin hoc văn phòng từ cơ bản đến nâng cao. Hãy tham gia khóa học tin học A, Excel căn bản trực tiếp tại trung tâm tin học để được đào tạo chi tiết và chuyên nghiệp nhất.

Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2013

Published on

Hướng dẫn tự học word 2013 – Chương 1.,hướng dẫn sử dụng word 2013,tự học word 2013, bài giảng học word 2013, giáo trình word 2013,slide bài giảng word 2013 https://www.youtube.com/user/Tomlearning Nơi chia sẽ video học tập, tài liệu,slide học tập

1. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Word 2013 https://www.youtube.com/user/Tomlearning

2. Bài 1: Giới Thiệu  MS-WORD là gì ?  Đôi dòng về lịch sử phát triển  Các phần mềm trong bộ Office  Khởi động và kết thúc WORD  Các thành phần trên màn hình WORD  Các thao tác cơ bản  Hướng dẫn thực hành

3. MS-WORD là gì ?  MS: Viết tắt từ Microsoft  WORD: Viết tắt từ WORD PROCESSING  Phần mềm soạn thảo văn bản  Soạn thảo văn bản  Nhập, chèn, xóa, sửa, sao chép, di chuyển  Định dạng, bố trí, sắp xếp hình, chữ…  Hỗ trợ tính toán đơn giản, vẽ biểu đồ, kiểm tra chính tả…

4. Lịch sử phát triển  MS-WORD 2.0 for DOS / Word Perfect  MS-WORD 2.0 for Windows  MS-WORD 6.0 for Windows  MS-WORD 7.0 for Windows  MS-WORD 97 for Windows  MS-WORD 2000  MS-WORD 2002  MS-WORD 2003  MS-WORD 2007  MS-WORD 2010  MS-WORD 2013

5. MS-Office  Bộ phần mềm phục vụ cho các công việc trong văn phòng WORD EXCEL POWER POINT

7. Màn hình soạn thảo

10. Kết thúc làm việc ( caùch 3) Nhấn tổ hợp phím (Alt + F4)

11. Chế độ trình bày văn bản  Thay đổi cách trình bày trang văn bản tùy theo tình huống làm việc trên văn bản  Normal – Không định dạng, sử dụng khi nhập nhanh nội dung  Web – Soạn thảo trang Web  Print layout – Chế độ trình bày thực  Outline – Đề mục văn bản, sử dụng khi muốn sắp xếp đề mục

12. Những việc nên làm trước khi soạn văn bản Phóng lớn cửa sổ WORD Đổi đơn vị đo thành cm Chọn cỡ giấy, hướng giấy, lề giấy Tiếng việt

14. Đổi đơn vị đo thành cm  File – chọn Option – Chọn Advanced

15. Chọn Cỡ giấy Từ menu tab Page Layout trong nhóm Page Setup Chọn Dialog Box Launcher có tên là Page Setup màn hình xuất hiện hộp thoại Chọn thẻ Paper

16. Chọn hướng giấy, lề giấy Từ menu tab Page Layout trong nhóm Page Setup  Chọn Dialog Box Launcher có tên là Page Setup màn hình xuất hiện hộp thoại  Chọn thẻ Margins

17. Tiếng việt  Để có thể gõ được tiếng việt, cần hội đủ 3 yếu tố: Bộ gõ – Chương trình vietkey Font tiếng việt – Cài trong Windows Bảng mã phù hợp – Chương trình vietkey

19. Nhập văn bản  Nội dung văn bản tự động cuộn xuống dòng khi hết lề giấy.  Chỉ sử dụng Enter để xuống dòng khi ngắt đoạn.  Sử dụng Shift+Enter để xuống dòng (không ngắt đoạn).  Sử dụng Ctrl+Enter để ngắt trang

20. Sao chép  Sao chép  Chọn  Copy (Ctrl+C)  Đặt con trỏ chèn tại đích  Paste (Ctrl+V)

21. Di chuyển  Chọn  Cut (Ctrl+X)  Đặt con trỏ chèn tại đích  Paste (Ctrl+V)

Recommended

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project 2013

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project 2013, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Project 2010, Microsoft Project, Microsoft Project 2010, Tai Lieu Microsoft Project 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Teams, Microsoft Access 2013, Giáo Trình Microsoft Access 2013, Hướng Dẫn Thực Hành Project 2010, Hướng Dẫn Cài Đặt Microsoft Team, Hướng Dẫn Microsoft Team, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Microsoft, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Word, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Office 2013, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio 2013, Phiếu Khảo Sát Thực Trạng ứng Dụng Microsoft Teams Trong Dạy Và Học Trường Đại Học Ngoại Thương, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tham Quan Thực Tế Tại Bình Dương Và Đà Lạt Định Dạng Tệp: Microsoft Word Hạn, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tham Quan Thực Tế Tại Bình Dương Và Đà Lạt Định Dạng Tệp: Microsoft Word Hạn, Noi Dung Thông Tu 179/2013/tt-qp Ngay 19-9-2013, Báo Cáo Project 1, Đề Bài Project, Mẫu Báo Cáo Project, Mẫu Báo Cáo Project 1, Cốt Truyện K Project, Trang 23 Bai Project, Unit 2 Project, Truyện Tranh K Project, Thể Lệ Project Runway Vietnam, Ms Project Download 2010, Giáo Trình Học Project 2010, Chuyên Đề: Quản Lý Chất Lượng Dự án – Project Quality Management, Microsoft Word, Vụ Kiện Microsoft Với Sun, Mẫu Powerpoint Sẵn Có Của Microsoft, Template Powerpoint Microsoft, Tài Liệu Microsoft Teams, Template Of Powerpoint Presentation Microsoft, Bài 3 Giới Thiệu Microsoft Access, Yêu Cầu Bảo Vệ Dữ Liệu Dành Cho Nhà Cung Cấp Của Microsoft, Định Dạng Tệp: Microsoft Word, Định Dạng Tệp: Microsoft Excel, Bài Tập Thực Hành Microsoft Word, Tìm Hiểu Microsoft Office 2007, Bài Tập Thực Hành Microsoft Word 2003, Đề Thi Trắc Nghiệm Microsoft Office 2010, Định Dạng Tệp Microsoft Excel 2010, Những Bí Quyết Thành Công Của Microsoft Là Gì?, Nội Dung Luật Đất Đai Sửa Đổi Năm 2013, Nội Dung Luật Đất Đai Sửa Đổi 2013, Nội Dung Thông Tư 179/2013/tt-bqp, Nội Dung Cơ Bản Của Thông Tư 157/2013/tt-bqp, Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai 2013, Kế Hoạch Bài Giảng Giới Thiệu Về Microsoft Word, Các Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Thông Báo Tuyển Dụng 2013, Dự Thảo Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2013, Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Năm 2013, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Đảng Năm 2013, Nội Dung Hiến Pháp Sửa Đổi 2013, Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam 2013, Nội Dung Sửa Đổi Luật Sĩ Quan 2013, Nội Dung Sửa Đổi Luật Sĩ Quan Năm 2013, Nội Dung Luật Sĩ Quan Sửa Đổi 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Mua Sắm Tài Sản Năm 2013, Hướng Dẫn Số 12/3/2013, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11/2013, Thông Báo Tuyển Dụng Agribank 2013, Nội Dung Sửa Đổi Bổ Sung Hiến Pháp 2013, Những Nội Dung Sửa Đổi Của Hiến Pháp 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Đà Nẵng 2013, Hướng Dẫn Số 29/hd-ccb Ngày 26/8/2013, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2013, Hướng Dẫn Số 357/hd-ct Ngày 12/3/2013, Hướng Dẫn Về Excel 2013, Huong Dan 357/hd-ct Ngay 12/3/2013, Huong Dan 357/hd-ct Ngµy 12/3/2013, Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học Đại Học 2013, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2013 Đẹp, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw Năm 2013, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Số 32/2013, Thông Tư Hướng Dẫn 45/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn 357/hd-ct Ngày 12/03/2013, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức 2013, Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2013, Nội Dung Hiến Pháp 1992 Sửa Đổi Bổ Sung 2013, Hướng Dẫn Thực Hiện QĐ 52/2013/qĐ-ttg, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 49/2013/nĐ-cp, Hướng Dẫn Đăng Ký Facebook 2013,

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project 2013, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Project 2010, Microsoft Project, Microsoft Project 2010, Tai Lieu Microsoft Project 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Teams, Microsoft Access 2013, Giáo Trình Microsoft Access 2013, Hướng Dẫn Thực Hành Project 2010, Hướng Dẫn Cài Đặt Microsoft Team, Hướng Dẫn Microsoft Team, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Microsoft, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Word, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Office 2013, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio 2013, Phiếu Khảo Sát Thực Trạng ứng Dụng Microsoft Teams Trong Dạy Và Học Trường Đại Học Ngoại Thương, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Hướng Dẫn 331/hd-ct, Ngày 08/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Nội Dung Hoạt Động Của Ban Đảng, Uỷ Ba, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tham Quan Thực Tế Tại Bình Dương Và Đà Lạt Định Dạng Tệp: Microsoft Word Hạn, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tham Quan Thực Tế Tại Bình Dương Và Đà Lạt Định Dạng Tệp: Microsoft Word Hạn, Noi Dung Thông Tu 179/2013/tt-qp Ngay 19-9-2013, Báo Cáo Project 1, Đề Bài Project, Mẫu Báo Cáo Project, Mẫu Báo Cáo Project 1, Cốt Truyện K Project, Trang 23 Bai Project, Unit 2 Project, Truyện Tranh K Project, Thể Lệ Project Runway Vietnam, Ms Project Download 2010, Giáo Trình Học Project 2010, Chuyên Đề: Quản Lý Chất Lượng Dự án – Project Quality Management, Microsoft Word, Vụ Kiện Microsoft Với Sun, Mẫu Powerpoint Sẵn Có Của Microsoft, Template Powerpoint Microsoft, Tài Liệu Microsoft Teams, Template Of Powerpoint Presentation Microsoft, Bài 3 Giới Thiệu Microsoft Access, Yêu Cầu Bảo Vệ Dữ Liệu Dành Cho Nhà Cung Cấp Của Microsoft, Định Dạng Tệp: Microsoft Word, Định Dạng Tệp: Microsoft Excel, Bài Tập Thực Hành Microsoft Word, Tìm Hiểu Microsoft Office 2007,