Top 7 # Thẻ Xanh Hướng Dẫn Viên Du Lịch Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

+ Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục III chương II của Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình; cụ thể – Sơ yếu lý lịch tự thuật của người xin cấp thẻ – Đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Các văn bằng chứng chỉ (bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp – Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng) – Hai ảnh hồ sơ kiểu 3 x 4, chụp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ

Bước 2:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở VH,TT&Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị cấp thẻ. Trường hợp từ chối cấp thẻ, Sở Du lịch phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết

Bước 3:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố và niêm yết công khai các điều kiện và thủ tục cấp thể hướng dẫn viên du lịch tại nơi tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bước 4:

Tổng Cục Du lịch có quyết định uỷ quyền cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Hàng quý, Sở VH,TT&DL báo cáo tình hình cấp thẻ huớng dẫn viên du lịch và danh sách trích ngang hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ gửi Tổng Cục Du lịch.

Bước 5:

Thẻ hướng dẫn viên du lịch có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Tổng cục Du lịch thống nhất phát hành mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu phụ lục 13)

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ + Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện + Có trình độ cử nhân chuyên ngành du lịch; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch + Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

+ Đơn đề nghị cấp thẻ theo mẫu phụ lục 13 kèm theo thông tư 04/2001/TT-TCDL của Tổng cục Du lịch + Sơ yếu lý lịch ( tự thuật) được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác các nhận không quá 6 tháng tình từ ngày nộp hồ sơ + Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp) + Riêng đối với người sử dụng tiếng Trung Quốc phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ như quy định tại khoản 5, mục II CHương III của Thông tư 04/2001/TT0TCDL + Giấy khám sức khoẻ được cấp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ + Hai ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng từ ngày nộp hồ sơ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch) Tải về

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

Lược đồ Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thông tin thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

30 ngày trước khi thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới, gửi hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (Số 2 – Đường Bạch Đằng – Phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang) nơi đã được cấp thẻ hướng dẫn viên Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch + Trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch + Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết

Bước 2:

Thời hạn của thẻ được cấp lại bằng thời gian còn lại của thẻ đã cấp Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Chưa có văn bản!

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện. (Quy định tại Điều 32 Chương VI Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch)

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. (Mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp

Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chức hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Lược đồ Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Cấp Lại Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Khi thẻ hướng dẫn viên bị mất hoặc bị hư hỏng, người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên gửi hồ sơ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Số 2 – Đường Bạch Đằng – Phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đề nghị cấp lại hướng dẫn viên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch + Trường hợp đủ điều kiện cấp lại thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch + Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp lại thẻ biết

Bước 2:

Thời hạn của thẻ được cấp lại bằng thời gian còn lại của thẻ đã cấp Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Chưa có văn bản!

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện. (Quy định tại Điều 32 Chương VI Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch)

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. (Mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng

02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chức hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Lược đồ Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Địa Phương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người lao động hành nghề hướng dẫn du lịch có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai hoặc ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại tỉnh Lào Cai (hoặc đơn vị sử dụng lao động lập danh sách, tập hợp hồ sơ) gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương đến sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lào Cai

Bước 2:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch địa phương, sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét, ra quyết định cấp thẻ Hướng dẫn viên địa phương cho người đề nghị

Bước 3:

Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch địa phương, sở Văn hoá Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 4:

Thẻ hướng dẫn viên địa phương chỉ có giá trị trong tỉnh Lào Cai, có thời hạn 02 năm và không gia hạn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai

Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phưong nơi cư trú (hoặc cơ quan hiện đang công tác), xác nhận không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)

Bản sao có công chứng (hợp lệ) các văn bằng, chứng chỉ sau: + Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. + Riêng đối với người dân tộc thiểu số có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. + Giấy chứng nhận đã học qua lớp bồii dưỡng kiến thức về hướng dẫn viên du lịch do sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp trở lên. + Sử dụng ít nhất 01 ngoại ngữ ở mức độ giao tiếp (Chứng chỉ ngoại ngữ).

Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp không quá 03 tháng tình từ ngày nộp hồ sơ

Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp không quá 03 tháng trước đó

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương – Lào Cai