Top 7 # Tài Liệu Hướng Dẫn Autocad 2012 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2012

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD 2012

Nội dung sách gồm:

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng sách

Chương 1. Làm quen với chương trình AutoCAD 2012

1.1. Khởi động chương trình AutoCAD 2012 1.2. Màn hình làm việc của chương trình AutoCAD 2012 1.3. Các phím tắt chọn lệnh nhanh

Chương 2. Các lệnh về file trong AutoCAD 2012

2.1. Lưu file bản vẽ 2.2. Mở file bản vẽ 2.3. Tạo file bản vẽ mới 2.4. Đóng file bản vẽ, thoát khỏi AutoCAD

Chương 3. Những cách chọn đối tượng, quan sát bản vẽ và các phương pháp truy bắt điểm

3.1. Những cách chọn đối tượng 3.2. Quan sát bản vẽ 3.3. Các phương pháp truy bắt điểm 3.4. Nội dung các chế độ truy bắt điểm

Chương 4. Định dạng các dạng khổ giấy cho bản vẽ

4.1. Các loại khổ giấy thường dùng 4.2. Lệnh MVSETUP – Định dạng bản vẽ

Chương 5. Một số lệnh vẽ trong AutoCAD 2012

5.1. Lệnh LINE – Vẽ đoạn thẳng 5.2. Lệnh ARC – Vẽ cung tròn 5.3. Lệnh CIRCLE – Vẽ đường tròn 5.4. Lệnh RECTANG – Vẽ hình chữ nhật 5.5. Lệnh POLYLINE – Vẽ đa tuyến 5.6. Lệnh POLYGON – Vẽ đa giác 5.7. Lệnh SPLINE – Vẽ đường cong Spline 5.8. Lệnh ELLIPSE – Vẽ Elip

Bài tập chương 5

Chương 6. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng

6.1. Lệnh ERASE – Xóa đối tượng

6.2. Lệnh COPY – Sao chép đối tượng 6.3. Lệnh MIRROR – Tạo đối tượng đối xứng 6.4. Lệnh OFFSET – Tạo đối tượng song song 6.5. Lệnh MOVE – Di chuyển đối tượng 6.6. Lệnh ROTATE – Xoay đối tượng 6.7. Lệnh ARRAY – Tạo mảng 6.8. Lệnh SCALE – Phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng 6.9. Lệnh LENGTHEN – Thay đổi kích thước, vị trí đối tượng 6.10. Lệnh LENGTHEN – Thay đổi kích thước đối tượng 6.11. Lệnh TRIM – Cắt xén đối tượng 6.12. Lệnh EXTEND – Kéo dài đối tượng 6.13. Lệnh BREAK – Cắt một phần đối tượng 6.14. Lệnh CHAMFER – Tạo đường góc vát 6.15. Lệnh FILLET – Tạo đường bo góc

Bài tập chương 6

Chương 7. Chốn ký hiệu vật liệu cho mặt cắt

7.1. Các bước gán vật liệu trong không gian làm việc AutoCAD Classic 7.2. Lệnh BHATCH – Chèn mẫu mặt cắt, vật liệu 7.3. Lệnh HATCHEDIT – Hiệu chỉnh mẫu mặt cắt, vật liệu 7.4. Các bước tô vật liệu trong không gian làm việc dạng Ribbon

Bài tập chương 7

Chương 8. Nhập và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ

8.1. Lệnh TEXT STYLE – Định dạng kiểu chữ

8.2. Cách nhập tiếng việt trong AutoCAD 8.3. Lệnh MULTILINE TEXT – Tạo dòng chữ, đoạn văn bản 8.4. Lệnh SINGLE LINE TEXT – Tạo dòng chữ đơn lẻ 8.5. Lệnh DDEDIT – Hiệu chỉnh dòng chữ, đoạn văn bản

Bài tập chương 8

Chương 9. Quản lý bản vẽ bằng LAYER

9.1. Lệnh LAYER – Định dạng đường, nét vẽ 9.2. Các bước tạo và định dạng các tính chất cho lớp (Layer) mới 9.3. Nội dung các bước tạo và định dạng các tính chất cho lớp (Layer) mới

Bài tập chương 9

Chương 10. Ghi kớch thước cho bản vẽ

10.1. Định dạng và quản lý kích thước 10.2. Các bước tạo và định dạng kiểu kích thước mới 10.3. Lệnh DIMSTYLE – Định dạng kiểu kích thước 10.4. Ghi kích thước 10.5. Thanh công cụ ghi và hiệu chỉnh 10.6. Lệnh LINEAR DIMENSION – Ghi kích thước thẳng 10.7. Lệnh ALIGNED DIMENSION – Ghi kích thước song song 10.8. Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều dài của cung tròn 10.9. Lệnh ORDINATE DIMENSION – Ghi tọa độ của điểm 10.10. Lệnh RADIUS DIMENSION – Ghi kích thước bán kính 10.11. Lệnh JOGGED DIMENSION 10.12. Lệnh DIAMETER DIMENSION – Ghi kích thước đường kính 10.13. Lệnh ANGULAR DIMENSION – Ghi kích thước góc 10.14. Lệnh BASELINE DIMENSION – Ghi chuỗi kích thước song song 10.15. Lệnh CONTINUE DIMENSION – Ghi chuỗi kích thước nối tiếp 10.16. Lệnh QUICK DIMENSION – Ghi nhanh một kích thước 10.17. Lệnh MULTILEADER STYLE – Tạo ghi chú 10.18. Lệnh CENTER MARK – Vẽ dấu tâm hoặc đường tâm 10.19. Lệnh TOLERANCE – Ghi kích thước dung sai 10.20. Lệnh DIMENSION SPACE 10.21. Lệnh DIMENSION BREAK 10.22. Lệnh INSPECTION 10.23. Hiệu chỉnh kích thước 10.24. Lệnh DIMENSION EDIT – Hiệu chỉnh kích thước 10.25. Lệnh DIMENSION TEXT EDIT – Hiệu chỉnh chữ số kích thước 10.26. Lệnh DIMENSION UPDATE – Cập nhật kiểu kích thước 10.27. Xén và kéo dài kích thước

Bài tập chương 10

Chương 11. Các kỹ thuật hỗ trợ vẽ nhanh

11.1. Thay đổi tớnh chất đối tượng bằng lệnh PROPERTIES 11.2. Gán tính chất đối tượng này cho đối tượng khác MATCH PROPERTIES 11.3. Hiệu chỉnh đối tượng bằng GRIPS 11.4. Bản vẽ đa tỉ lệ và cách thực hiện 11.5. In bản vẽ trong AutoCad và các bước thực hiện

Bài tập tổng hợp

Tài Liệu Autocad: Hướng Dẫn Sử Dụng Layout Trong Bản Vẽ Autocad

Quản lý bản vẽ và In ấn trong Autocad là một vấn đề khá “đau đầu” cho các bạn sinh viên lúc in ấn đồ án hay các bạn vừa mới đi làm. Tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách in ấn và quản lý bản vẽ với Layout. Mình xinh được trích một đoạn giới thiệu về Layout cũng như các ưu – Nhược điểm của layout trong tài liệu này để các bạntham khảo trước

Trong Autocad, có nhiều cách để thể hiện một bản vẽ có nhiều tỷ lê. Thông thường thì có những cách sau đây:

Cách 1. Vẽ trên Model với tỉ lệ 1:1, sau đó dùng lệnh Scale để thu phóng hình vẽ theo các tỷ lệ mong muốn. Tạo các DIMSTYLE tương ứng với các tỷ lệ bằng cách nhập vào ô Scale Factor trong Tab Primary Units ở hộp thoại Dimension Style. Từ các kiểu Dim vừa tạo ta ghi kích thước cho bản vẽ ứng với các tỷ lệ khác nhau. Tạo khung bản vẽ theo khổ giấy định in, rồi sắp xếp các bản vẽ với các tỷ lệ hợp lý vào khung in. Cách này thông dụng và được nhiều ngƣời sử dụng.

Cách 2. Cách vẽ tương tự như Cách 1, tuy nhiên ở cách vẽ này ta không cần tạo nhiều DIMSTYLE, bằng cách sau khi ghi kích thước hoàn thiện bản vẽ, ta BLOCK bản vẽ lại rồi Scale bản vẽ lại theo tỷ lệ mong muốn. Cách này có nhiều nhược điểm và ít được sử dụng.

Cách 3. Vẽ trên Model và dùng LAYOUT để in và quản lý bản vẽ. Tài liệu này đi sâu và đề cập đến việc dùng Layout để thể hiện, in ấn và quản lý bản vẽ trong Autocad.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT TRONG BẢN VẼ AUTOCAD

* Ưu điểm của cách vẽ với LAYOUT:

Không bận tâm về tỷ lệ các chi tiết trong quá trình vẽ. Tất cả các chi tiết đều được vẽ với tỷ lệ 1:1

Không phải tạo ra nhiều DIMSTYLE khác nhau.

Vì tỷ lệ các bản vẽ luôn là 1:1 nên sẽ đơn giản trong vấn đề chỉnh sửa, đo vẽ cũng như tính toán khối lượng. Sẽ tiết kiệm thời gian.

Đảm bảo tuyệt đối chữ số kích thước có độ lớn bằng nhau trong bản vẽ

Thuận lợi trong việc bố trí các chi tiết, sắp xếp bố cục bản vẽ, chủ động trong việc lựa chọn tỷ lệ cho phù hợp với khổ giấy…

Tạo hình trích dẫn phóng to của chi tiết mà không cần vẽ lại và Scale chi tiết đó lên.

Không phải lo bản vẽ in ra không đúng tỷ lệ. Đây là điều rất quan trọng

Trong Layout có thể thể hiện hình vẽ 3D và 2D trên cùng một tờ giấy.

Khi sử dụng layout, ngƣời sử dụng sẽ có cách in và quản lý bản vẽ chuyên nghiệp hơn thông qua Sheetset Manager.

* Nhược điểm của cách vẽ với LAYOUT:

Bản vẽ dùng layout khá nặng khi có quá nhiều Viewport

Với mỗi tỷ lệ khác nhau thì text height cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp với tỷ lệ. Điều này nhiều khi sẽ gây mất thời gian nếu phải thay đổi tỷ lệ hoặc có quá nhiều tỷ lệ trong bản vẽ.

Không cop đƣợc 1 khung bản vẽ sang Power Point (bằng lệnh Ctrl+C)

Khi sắp xếp bản vẽ và chi tiết trong Model không hợp lý có thể sẽ khó tìm bản vẽ nếu file có quá nhiều bản vẽ. Tuy nhiên nhược điểm trên có thể khắc phục dễ dàng khi ngƣời vẽ chủ động bố trí sắp xếp bố cục bản vẽ trong model một cách hợp lý, khoa học, khi đó sẽ giảm bớt được tối đa số Viewport đồng thời quản lý bản vẽ được dễ dàng.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LAYOUT

1.1. Giới thiệu chung:

1.2. Đặc điểm của Layout ( Paper Space)

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN TRONG LAYOUT

2.1. Biến TILEMODE

2.2. Lệnh Mspace (MS), Pspace (PS), Model

2.3. Lệnh tạo khung nhìn động ( lệnh Mview)

2.4. Lệnh Mvsetup

2.5. Tỷ lệ của khung nhìn

2.6. Khoá một Viewport

2.7. Đóng băng (Freeze) Layer trong từng khung nhìn

2.8. Bật và tắt Khung nhìn

2.9. Xoay các khung nhìn (có vai trò tƣơng tự lệnh Mvsetup ở trên)

2.10. Linetype

2.11. Dimstyle

2.12. Ghi kích thƣớc trong bản vẽ Layout

2.13. Tạo khung tên và khung bản vẽ trong Layout

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ, IN ẤN, XUẤT BẢN HỐ SƠ VỚI LAYOUT

3.1. Định dạng trang in với Page Setup Manager

3.2. In ấn, xuất bản với PUBLISH

3.3. In nhiều bản vẽ trong model mà không thông qua lệnh PUBLISH

3.4. Sheetset và Sheetset Manager

Download tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Layout trong bản vẽ Autocad

BIÊN SOẠN : LÊ SỸ TRỌNG

Ban nghiên cứu chiến lược và phát triển công nghệ thuỷ lợi – Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam

Số trang: 24 – định dạng PDF – Dung lượng 877 KB

Lỗi Cài Đặt Autocad 2012 Và Hướng Dẫn Khắc Phục

Lỗi cài đặt autocad 2012: Trước khi tìm hiểu về lỗi khi cài đặt thì các bạn nên cân nhắc về lựa chọn phiên bản cad 2012. Autocad 2012 là phiên bản được hãng Autodesk phát hành vào cuối năm 2011. Autocad 2012 với nhiều cải tiến vượt trội so với các phiên bản trước. Hạn chế và loại bỏ một số lỗi như Not Respoding… Tuy nhiên với số lượng người dùng hiện này thì có thể đánh giá một cách khách quan là tại Việt Nam lượng người sử dụng phiên bản cad 2012 này không nhiều. Lượng người dùng không nhiều bởi một trong các nguyên nhân sau:

+ Hiệu ứng đám đông: Với tâm lý một người mới bắt đầu sử dụng phần mềm cad mà nghe mọi người khuyên dùng bản này bản kia mà không hề đả động tới bản 2012 hoặc chỉ cần có người nó bản 2012 không tốt là trong tâm trí đã không muốn dùng rồi chứ chưa nói tới việc bỏ thời gian để tải về nữa.

+ Gặp lỗi ngay lần đầu cài đặt: Lỗi cài đặt autocad 2012 đến từ nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn là do bản phân phát miễn phí trên thị trường là bản lậu không đầy đủ, có khi còn bị cài mã độc kèm theo nên gặp lỗi cũng là chuyện giễ hiểu.

+ Cải tiến chưa có gì đặc sác hơn hẳn so với phiên bản 2010: Với những cải tiến không làm thay đổi nhiều nên người dùng muốn ở lại với phiên bản 2010 hơn là bỏ thời gian ra để tải một bản mới.

+ Ngại khám phá cái mới: Thông thường người dùng đang quen với bản 2010 nên cũng chẳng muốn bỏ thời gian ra để làm quen với bản 2012.

+ Thông tin trợ giúp từ cộng đồng ít: Vì lý do ít người dùng nên lượng trợ giúp trên cộng đồng mạng là không nhiều gây khó khăn cho người dùng.

Lỗi cài đặt autocad 2012 và cách giải quyết.

1. Lỗi “Please update .Net framework 4.0…”.

Với lỗi này bạn hãy tham khảo cách xử lý tại bài viết “

2. Lỗi “Please insert the disc Autocad 2012 Disc 1”

Hình ảnh thông báo như sau:

3. Lỗi “Same products failed to install…”

Nguyên nhân:

Lỗi này là do máy tính của bạn chưa cài Microsoft Visual C++ 2010

Cách giải quyết:

Cài Microsoft Visual C++ 2010 là OK

Tải Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) Tải Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)

Sau khi cài xong, bạn khởi động lại máy tính và tiến hành cài đặt Autocad 2012 như bình thường là được

BÀI LIÊN QUAN…

Download Autocad 2012 Full Crack Và Hướng Dẫn Cài Đặt (Bản Mới)

Chủ đề ngày hôm nay chúng tôi đang cập nhật một phiên bản mới đối với phần mềm Autocad 2012 full crack. Đây được là phiên bản vừa cập nhật bởi Autodesk, không bị lỗi và chi tiết hướng dẫn cách cài đặt thông qua hình ảnh.

Để cập nhật phiên bản 32bit và 64bit thì chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng. Phần mềm Autocad 2012 dành cho bản 64bit để cập nhật cấu hình sử dụng ổn định nhất. Thông thường bản này ít khi bị lỗi và chạy rất trơn tru trên mọi dòng máy.

Autocad 2012 phiên bản 64bit được nhiều người tin dùng

Tính năng của phần mềm AutoCad 2012 bao gồm:

Ram 2GB.

Dung lượng ổ đĩa cứng 1GB.

Hỗ trợ công cụ mô hình 3d cho bề mặt.

Chức năng Renovations dễ sử dụng và hỗ trợ  điểm Cloud.

Bộ vi xử lý Intel Pentium 4 hoặc lõi kép bộ xử lý AMD Athlon.

Hỗ trợ đám mây điểm giúp quét các đối tượng một cách dễ dáng nhất.

Cải thiện bề mặt công cụ mô hình 3d cho phép kéo và đẩy khuôn mặt, cạnh và đỉnh phức tạp…

Còn những ưu điểm nổi trội nhất mà phiên bản này giúp cho bạn cho mọi hoàn cảnh và nhu cầu.

Download Autocad 2012 full crack bản 64bit mới nhất

Có rất nhiều phiên bản khác nhau được rất nhiều người tin dùng như: Autocad 2007 hay Autocad 2018 đều chạy khá ổn định và ít bị lỗi. Tùy vào nhu cầu công việc để bạn sử dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất.

Tải Autocad 2012 bản 64bit

Đối với phần mềm cad 2012 nhìn chung không khác gì 2 phiên bản phía trên. Nhưng đối cài đặt thì các bạn nên sử dụng bản 64bit thì tốt hơn, theo đánh giá cá nhân của mình thì nó chạy rất ổn định, ít khi bị lỗi.

Hướng dẫn cài đặt Autocad 2012 bằng hình ảnh

Bước 2: Sau khi đã chạy xong sẽ xuất hiện một bảng sau. Chọn Install-install on this computer.

Bước 3: Tiếp tục bạn chọn I Accept và nhấn Next.

Bước 5: Sau khi tới bản này bạn chỉ chọn cài đặt AutoCAD 2012. Hãy bỏ tích chọn những mục còn lại, sau đó nhấn Install để tiến hành cài đặt.

Chi tiết cách crack Autocad 2012 đơn giản nhất

Bước 2: Tiếp theo hãy tích chọn vào ô vuông và nhấn Continue.

Bước 3: Sau đó nhấn Close để giao diện quay lại màn hình Active.

Quá trình crack nếu thành công nó sẽ hiển thị như hình dưới. Dòng thông báo có ghi Thank you for Activating là crack Autocad 2012. Nếu sử dụng vĩnh viễn hãy nhấn Finish để kết thúc quá trình crack.

Đánh Giá [Bài Viết]