Top 7 # Tài Liệu Hướng Dẫn Autocad 2010 Tiếng Việt Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt

Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010, Giáo Trình Autocad 2010, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Autocad, Giáo Trình Học Autocad, Tài Liệu Tự Học Autocad 2010, Sách Học Autocad 2010, Hướng Dân Autocad 2010, Giáo Trình Autocad 2017, Giáo Trình Autocad 2016, Giáo Trình Autocad 2015, Giáo Trình Autocad 2019, Giáo Trình Autocad 2018, Giáo Trình Autocad 2018 Pdf, Giáo Trình Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007 Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Học Autocad 2015, Giáo Trình Học Autocad 2016, Giáo Trình Học Autocad 2007, Giáo Trình Học Autocad 2018, Giáo Trình Học Autocad 2017, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2010, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Giáo Trình Tiếng Việt Thực Hành Của Nguyễn Minh Thuyết, Ngoại Giao Việt Nam 2005 Đến 2010, Giáo Trình Access 2010, Giáo Trình Học Office 2010, Giáo Trình Office 2010, Giáo Trình Học Excel 2010, Giáo Trình Excel 2010, Giáo Trình Học Project 2010, Giáo Trình Powerpoint 2010, Giáo Trình Học Word 2010, Giáo Trình Word 2010, Giáo Trình Incoterm 2010, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Tiếng Việt Lớp 1 Giáo án, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt 11, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Chương Trình Cũ, Tiếng Anh Tập 1 Lớp 4 Nhà Xuất Bản Giao Dục Việt Nam, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm,

Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010, Giáo Trình Autocad 2010, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Autocad, Giáo Trình Học Autocad, Tài Liệu Tự Học Autocad 2010, Sách Học Autocad 2010, Hướng Dân Autocad 2010, Giáo Trình Autocad 2017, Giáo Trình Autocad 2016, Giáo Trình Autocad 2015, Giáo Trình Autocad 2019, Giáo Trình Autocad 2018, Giáo Trình Autocad 2018 Pdf, Giáo Trình Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007 Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Học Autocad 2015, Giáo Trình Học Autocad 2016, Giáo Trình Học Autocad 2007, Giáo Trình Học Autocad 2018, Giáo Trình Học Autocad 2017, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2010, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt,

Tài Liệu Quản Lý Dự Án Sử Dụng Microsoft Project 2010 Bằng Tiếng Việt

55576 Lượt xem

CHƯƠNG 1 – HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PROJECT 2010

I. Giới thiệu giao diện chính của Microsoft Project 2010

II. Sử dụng Backstage để quản lý tập tin và thiết lập Microsoft Project 2010

III. Ribbon và Tab: Tìm đến các chức năng mà bạn muốn.

CHƯƠNG 2 – TẠO MỘT DANH SÁCH CÔNG VIỆC

I. Tạo một kế hoạch dự án mới

III. Thiết lập thời lượng

IV. Thiết lập một cột mốc quan trọng

V. Tổ chức công việc thành các giai đoạn

VI. Liên kết các công việc

VII. Chuyển chức năng thiết lập thủ công sang tự động

VIII. Thiết lập những ngày không làm việc

IX. Kiểm tra thời lượng của kế hoạch

X. Tạo ghi chú cho công việc

CHƯƠNG 3 – THIẾT LẬP NGUỒN LỰC

I. Thiết lập nguồn lực công việc

II. Nhập năng suất của nguồn lực

III. Nhập chi phí trung bình

IV. Điều chỉnh thời gian làm việc cho nguồn lực

V. Thiết lập nguồn chi phí

VI. Tạo ghi chú cho nguồn lực công việc

CHƯƠNG 4 – THIẾT LẬP CÔNG VIỆC VỚI NGUỒN LỰC

II. Kiểm soát công việc khi thêm hoặc gỡ bỏ nguồn lực

III. Thiết lập nguồn chi phí cho công việc

CHƯƠNG 5 – ĐỊNH DẠNG VÀ CHIA SẺ KẾ HOẠCH DỰ ÁN

I. Tùy chỉnh chế độ xem của biểu đồ Gantt.

II. Tùy chỉnh chế độ xem Timeline

III. Vẽ trên biểu đồ Gantt

IV. Sao chép để xem ở một ứng dụng khác

VI. Chỉnh sửa và in bản báo cáo

II. Theo dõi dự án theo dự kiến

III. Nhập tỉ lệ phần trăm thể hiện công việc hoàn thành

IV. Nhập giá trị thực thể hiện tiến độ

CHƯƠNG 7 – ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC

I. Điều chỉnh mối quan hệ của các công việc

II. Sự gián đoạn trong công việc

III. Điều chỉnh thời gian làm việc cho từng công việc cụ thể

IV. Thay đổi loại công việc

V. Nhập chi phí cố định cho công việc

VI. Thiết lập công việc định kz

VII. Lên lịch cho các công việc tóm tắt

CHƯƠNG 8 – ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CÁC NGUỒN LỰC

I. Thiết lập các nguồn lực có sẵn để áp dụng với những thời điểm khác nhau

II. Thiết lập chi phí phải trả cho một nguồn lực

III. Thiết lập các chi phí phải trả để áp dụng cho các thời điểm khác nhau

IV. Thiết lập nguồn nguyên liệu

CHƯƠNG 9 – TỔ CHỨC THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

I. Phân loại và sắp xếp các công việc

IV. Tùy chỉnh các chế độ xem

CHƯƠNG 10 – XEM VÀ BÁO CÁO TRẠNG THÁI DỰ ÁN

I. Xác định công việc sai dự kiến

II. Kiểm tra chi phí công việc

III. Kiểm tra nguồn chi phí

CHƯƠNG 11 – ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH DẠNG MỞ RỘNG

I. Tùy chỉnh chế độ xem biểu đồ Gantt

II. Định dạng chế độ xem Timeline

III. Định dạng chế độ xem Network Diagram

IV. Tạo tập tin định dạng PDF và XPS

CHƯƠNG 12 – TÙY CHỈNH MICROSOFT PROJECT 2010

I. Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access.

II. Tùy biển thanh Ribbon

CHƯƠNG 13 – CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ MICROSOFT PROJECT ĐẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

I. Sao chép dữ liệu từ Microsoft Project đến các chương trình khác

II. Tạo các báo cáo trực quan với Excel và Visio.

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY Giày Cafe SHOEX Hạ Khang Đường – Ổn định đường huyết Saffron Extra White Cốc Nguyệt San BEUCUP Maxi White Fysoline – Nước muối sinh lý dành cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ Mặt nạ thon mặt Vline Finava – Tinh chất vàng sáng da, trị nám ngăn ngừa lão hoá Trị Mụn Caryophy Rong Nho Sabudo Son YUMEISAKURA Máy Khử Mùi MARKEL Orlavi – Làm mờ sẹo Dottorprimo – Trị các vết sẹo nặng ZEN – Sản phẩm giúp hỗ trợ giảm căng thẳng Nồi Chiên Không Dầu COSORI Nồi Chiên Không Dầu LOTTE Dưỡng Trắng RealWhite Máy rửa mặt Pebble Lisa Dầu Gội Nature Quen – Sao Thái Dương

Tài Liệu Học Word 2010

Chuyển đổi viết hoa, viết thường cho cả đoạn văn bản

Bôi đen đoạn văn bản cần xử lý và nhấn tổ hợp phím Shift + F3, bạn có thể dễ dàng chuyển đoạn văn bản thành kiểu chữ in hoa (Upper Case), chữ thường (Lower Case) hay viết hoa đầu mỗi từ (Title Case).

Với việc bỏ túi các mẹo nhỏ như thế này, kỹ năng tin học văn phòng của bạn sẽ dần được cải thiện, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi xử lý các văn bản.

Hoàn toàn kiểm soát việc nhập văn bản

Nhiều người dùng thường sử dụng MS Office Word như một Notepad hay các phần mềm chỉnh sửa văn bản đơn giản khác. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không biết các lỗi trong khi nhập văn bản. Với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát việc nhập văn bản mà không có sự trợ giúp của Word.

– Bước 1: Mở MS Word, nhấn vào Office Button ở góc trên bên trái màn hình.

– Bước 2: Chọn Word Options

– Bước 3: Vào mục Proofing → chọn AutoCorrect Options

– Bước 4: Bỏ chọn tất cả các mục tự động sửa (Auto Correct)

Thêm chú thích cho hình vẽ

Với bộ tài liệu học Word 2010 của Kyna việc tự học Word của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Để thêm chú thích (Caption) cho hình ảnh trong một văn bản các bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào hình ảnh → chọn Insert Caption.

Cách tùy chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh

Thanh công cụ truy cập nhanh (Quick Access Toolbar) có chức năng giúp người dùng truy cập nhanh vào các công cụ quan trọng hay những công cụ được sử dụng nhiều nhất.

Để tùy chỉnh thanh công cụ này, ấn vào biểu tượng của thanh và chọn công cụ bạn muốn truy cập nhanh. Bạn có thể bổ sung thêm các công cụ khác vào thanh bằng cách chọn More Commands → Nhấn vào biểu tượng của Customize Quick Access Toolbar.

Lưu các hình ảnh nhúng

Đôi khi bạn cần trích xuất hình ảnh từ tài liệu MS Word để đăng lên trang web hay lưu lại trong máy tính. Nhưng rất tiếc là Microsoft Word không có tùy chọn nào cho phép bạn lưu lại hình ảnh. Đừng lo, chỉ với vài bước đơn giản sau, bạn có thể trích xuất hay lưu hình ảnh nhúng từ bất cứ tài liệu MS Word nào.

– Bước 1: Chọn hình ảnh → File

– Bước 2: Nhấn vào Save As → Save as type → Web Page → Filtered → Chọn nơi bạn muốn lưu hình ảnh → Save

Lưu tập tin để tránh lỗi định dạng

Để tránh một số rắc rối về định dạng, lỗi font chữ khi copy tài liệu từ máy này sang máy khác bạn có thể thiết lập định dạng lưu mặc định cho Word 2010 là .doc thay vì .docx.

– Bước 1: Save

– Bước 2: Tại Save files in this format chọn Word 97-2003 Document (*.doc).

Trong tài liệu học Word 2010 này chúng tôi cũng lưu ý đến các bạn là không nên lưu file trên ổ C hoặc màn hình vì có thể bị mất khi cài đặt lại Windows.

Loại bỏ gạch chân xanh đỏ trong Word 2010

Thực chất dấu gạch chân xanh đỏ này là một tính năng của chương trình soạn thảo Microsoft Word, được gọi là Spelling và Grammar . Tuy nhiên, do Microsoft Office được cài đặt và nhận diện ngôn ngữ tiếng Anh nên khi chúng ta gõ văn bản bằng tiếng Việt thì phần mềm sẽ hiểu nhầm là chúng ta gõ sai.

Để loại bỏ gạch chân xanh đỏ trong Word 2010:

– Bước 1: File → Options

– Bước 2: Chọn Proofing

– Bước 3: Tại phần When correcting spelling and grammar in Word bạn bỏ dấu chọn 3 mục:

+ Check spelling as you type

+ Mark grammar erros as you type

+ Check grammar with spelling

– Bước 4: Nhấn OK để hoàn tất

Download tài liệu học word

Download Giáo Trình Autocad 2010 File Pdf Bản Tiếng Việt Miễn Phí Từ A

Nếu bạn muốn thiết kế một công trình nhà ở hay bất cứ công trình xây dựng nào khác. Các kỹ sư sẽ gợi ý cho ban thông qua những bản vẽ kỹ thuật rất chi tiết về công trình đó. Với những nét vẽ rất khoa học và chi tiết, không chỉ vậy bản vẽ này. Ta có thể thấy được từng chi tiết nhỏ nhất trên bản vẽ được phác thảo và ghi chú cụ thể. Rất dễ cho chúng ta cái nhìn tổng quát về đối tượng mà bản vẽ đề cập đến.

Tổng quan về Autocad 2010

Có lẽ chúng ta không cần nói quá nhiều về Autocad vì nó là phầm mềm quá nổi tiếng rồi. Đặc biệt là với những người làm công việc thiết kế thì đây là phần mềm. Không thể thiếu hỗ trợ cho công việc của họ. Cùng với anh em nhà Autocad. AutoCAD 2010 là sản phẩm của hãng AutoDesk. Một công ty hàng đầu của Mỹ chuyên thiết kế các phần mềm 2D, 3D. Để phục vụ cho các ngành mỹ thuật, kiến trúc, truyền thông.

So với những người anh em tiền nhiệm và hậu nhiệm thì phiên bản Autocad 2010. Vẫn được đa số người dùng yêu thích và sử dụng. Với họ, Autocad 2010 có ưu điểm là khởi động nhanh, giao diện khá thân thiện, dễ sử dụng. Tuy nhiên không chỉ có vậy, Autocad 2010 còn được yêu thích bởi những tính năng sau:

Autocad 2010 có khả năng tùy biến cao

Với khả năng tùy biến được nâng cấp, phiên bản autocad 2010 mang đến phần giao diện. Sẽ được hiển thị những tính năng người dung thường xuyên sử dụng nhất. Đặc biệt với Autocad 2010 trang bị tính năng thiết kế từng lớp, rất rõ ràng và tiện lợi nhất là với những những người mới bắt đầu.

Link: Download AutoCAD 2010 64bit, 32bit full crack

Định vị và tìm kiếm các dữ liệu thiết kế dễ dàng

Tính năng Định vị và tìm kiếm các dữ liệu giúp cho người dùng dễ dàng định vị và tìm kiếm. Từng thành phần nhỏ trong một bản thiết kế phức tạp một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Autocad 2010 hỗ trợ chữ ký kỹ thuật số

Để giúp người dùng lưu chữ các fille thiết kế an toàn hơn. Autocad 2010 cung cấp tính năng hỗ trợ chữ ký kỹ thuật số, giúp cho người dùng đăng nhập. Vào các bản vẽ, tài liệu để kiểm tra xem có sự thay đổi nào sau lần cuối cùng thực hiện tài liệu.

Tính năng in file PDF cho chất lượng hình ảnh tốt hơn

Tính năng này cho phép đạt chất lượng hình ảnh cao với kích thước file nhỏ hơn. Và cho phép đính kèm các file PDF vào các bản vẽ, giúp người dùng tăng đến 63% hiệu quả làm việc.

Hỗ trợ người dùng sử dụng các tập tin pdf và dwg

Với Autocad 2010, bạn sẽ không phải cài thêm bất cứ một phần mềm hỗ trợ nào. Bởi AutoCad 2010 có thể trèn các tập tin định dạng pdf trực tiếp vào. Nghiên cứu cho thấy tính năng này giúp kết nối 2 chiều. Trong nhóm thiết kế đông người, hiệu quả công việc tăng lên 43%.

Link tải Giáo trình Autocad 2010 PDF miễn phí

Với những tính năng nổi bật như đã nêu trên hiện nay autocad 2010 vẫn là phần mềm được nhiều nhà thiết kế ứng dụng cho các sáng tạo của mình. Do đó nhu cầu học Autocad cũng theo đó mà tăng lên.

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những ưu điểm nổi bật nhất của cuốn giáo trình Autocad 2010. Tuy là cuốn sách nhỏ, chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn những kinh nghiệm mà những cuốn sách có mặt trên thị trường. Ít đề cập đến với hy vọng nó như là những kinh nghiệm thực tế. Để từ đó bạn có thể phát triển thêm các kỹ năng riêng của mình. Tạo thành một ‘bản năng nghề nghiệp’ và giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng hơn.

Đặc biệt, với cuốn giáo trình Autocad 2010 này chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn từ lúc thiết lập bản vẽ đến quy trình xuất bản in. Chính vì CAD là một chương trình thiết kế mạnh về tính chính xác, số liệu và các ứng dụng về thiết kế 2D. Tuy nhiên, gần đây CAD đã trở nên hoàn thiện hơn ở mảng 3D, giúp bạn dễ dàng xử lý thô các bản vẽ trước khi xuất sang. Các ứng dụng xử lý mô hình khác như Max để xử lý thêm. Chúng tôi cũng nhanh chóng cập nhật phần này vào giáo trình, giúp các ban có những tiếp cận thực tế hơn với phần mềm