Top 11 # Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub Cơ Bản Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub

Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub, Effect Đơn Giản Cho Aegisub, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Môi, Hướng Dẫn Sử Dụng Usb, Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn ông, Hướng Dẫn Sử Dụng Olm, Hướng Dẫn Sử Dụng C-pro, Hướng Dẫn Sử Dụng 1.1.1.1, Hướng Dẫn Sử Dụng 4d, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Đĩa ảo, Hướng Dẫn Sử Dụng Eos R, Hướng Dẫn Sử Dụng Keo A B, Hướng Dẫn Sử Dụng Két Sắt, Hướng Dẫn Sử Dụng 580, Hướng Dẫn Sử Dụng Htc One X At&t, Hướng Dẫn Sử Dụng B&o E8, Hướng Dẫn Sử Dụng Al-06, Hướng Dẫn Sử Dụng Gf-09, Hướng Dẫn Sử Dụng 7d, Hướng Dẫn Sử Dụng 70d, Hướng Dẫn Sử Dụng Yến Sào, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d4, Hướng Dẫn Sử Dụng G+, Hướng Dẫn Sử Dụng 4, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Zip, Hướng Dẫn Sử Dụng 6s, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cắm Hẹn Giờ, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d3, Hướng Dẫn Sử Dụng 2cu, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 8.1, Hướng Dẫn Sử Dụng 50d, Hướng Dẫn Sử Dụng 40d, Hướng Dẫn Sử Dụng K 3d, Hướng Dẫn Sử Dụng G Pro, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng C, Hướng Dẫn Sử Dụng 4g, Hướng Dẫn Sử Dụng X-ray, Hướng Dẫn Sử Dụng 570 Es Plus, Hướng Dẫn Thủ Tục Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng X-e1, Hướng Dẫn Sử Dụng Ai, Hướng Dẫn Sử Dụng X Mod, Hướng Dẫn Sử Dụng Địu 6 Tư Thế, Hướng Dẫn Sử Dụng A8, Hướng Dẫn Sử Dụng Nửa Kia, Hướng Dẫn Sử Dụng 3g, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 10, Hướng Dẫn Sử Dụng 3.4.1, Hướng Dẫn Sử Dụng 4g Lte, Hướng Dẫn Sử Dụng 3cx, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Ssd, Hướng Dẫn Sử Dụng C Sủi, Hướng Dẫn Sử Dụng Kem ủ Tóc, Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi H.264, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 8, Hướng Dẫn Sử Dụng 3d Max, Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Glc, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 8, Hướng Dẫn Sử Dụng 3dp Net, Hướng Dẫn Sử Dụng 3ds Max, Hướng Dẫn Sử Dụng Obs, Hướng Dẫn Sử Dụng Eve-ng, Hướng Dẫn Sử Dụng Bếp Từ, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In, Hướng Dẫn Sử Dụng Bao Cao Su, Hướng Dẫn Làm Hộp Đựng Quà Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng H.264 Dvr, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Day, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 7, Hướng Dẫn Sử Dụng âm Vật Giả, Hướng Dẫn Sử Dụng Eos M, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d, Hướng Dẫn Dùng 1.1.1.1, Hướng Dẫn Sử Dụng Dev C++, Hướng Dẫn Sử Dụng Git, Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu K+, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng 82x, Alu-p Gel Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng K+, Hướng Dẫn Sử Dụng 911, Hướng Dẫn Sử Dụng D.e.p,

Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub, Effect Đơn Giản Cho Aegisub, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Môi, Hướng Dẫn Sử Dụng Usb, Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn ông, Hướng Dẫn Sử Dụng Olm, Hướng Dẫn Sử Dụng C-pro, Hướng Dẫn Sử Dụng 1.1.1.1, Hướng Dẫn Sử Dụng 4d, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Đĩa ảo, Hướng Dẫn Sử Dụng Eos R, Hướng Dẫn Sử Dụng Keo A B, Hướng Dẫn Sử Dụng Két Sắt, Hướng Dẫn Sử Dụng 580, Hướng Dẫn Sử Dụng Htc One X At&t, Hướng Dẫn Sử Dụng B&o E8, Hướng Dẫn Sử Dụng Al-06, Hướng Dẫn Sử Dụng Gf-09, Hướng Dẫn Sử Dụng 7d, Hướng Dẫn Sử Dụng 70d, Hướng Dẫn Sử Dụng Yến Sào, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d4, Hướng Dẫn Sử Dụng G+, Hướng Dẫn Sử Dụng 4, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Zip, Hướng Dẫn Sử Dụng 6s, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cắm Hẹn Giờ, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d3, Hướng Dẫn Sử Dụng 2cu, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 8.1, Hướng Dẫn Sử Dụng 50d, Hướng Dẫn Sử Dụng 40d, Hướng Dẫn Sử Dụng K 3d, Hướng Dẫn Sử Dụng G Pro,

Hướng Dẫn Sử Dụng Bootstrap Cơ Bản

Cách tạo webste cơ bản với bootstrap

Hiện nay bootstrap có địa chỉ là chúng tôi và tại Việt Nam thì bạn vào đường link chính là: chúng tôi

Hiện nay phiên bản ổn định chính là: bootstrap 3 và phiên bản Beta là bootstrap 4, bạn cũng có thể tìm hiểu về bootstrap 4 nếu như bạn muốn tại đường link sau: ( chúng tôi ).

Và để tạo website cơ bản với framework bootstrap thì các bạn làm như sau.

Với 1 trang html5 có bản sẽ có định dạng trang là chúng tôi như sau:

Và nếu như bạn sử dụng bootstrap thì bạn phải tải bootstrap về, sau đó thì những 3 tập tin chúng tôi , chúng tôi và chúng tôi trong thư mục bootstrap vào trang index.html

Lưu ý: Các tập file jquery thì bạn phải tải về từ https://jquery.com/dowload, sử dụng phiên bản mới nhất. (ví dụ ở bài này thì mình sử dụng: chúng tôi ), sau đó thì bạn đặt chúng ở trong thư mục jquery của Bootstrap.

//Nội dung trang Website

Với:

width=device-width: thiết lập độ rộng của màn hình, độ rộng này sẽ co giãn phụ thuộc vào kích thước màn hình mà trang web được duyệt.

initial-scale=1: chỉnh độ zoom (phóng to, thu nhỏ) khi trang web được tải lên lần đầu. Nếu độ zoom là 1 có nghĩa là trang hiển thị đúng kích thước mặc định của nó (100%).

Bootstrap cho dù là 1 framework thì bạn cũng cần phải có 1 phần tử để chứa được các nội dung trang. Với 2 lớp chứa cơ bản của contaniner như sau:

Lớp “.contaniner” nhiệm vụ cung cấp 1 vùng chứa với kích thước cố định đáp ứng Lớp “.contaniner-fluid” nhiệm vụ cung cấp một vùng chứa các kích thước đầy đủ, trải rộng toàn bộ độ rộng của màn hình.

Lưu ý: Các vùng chứa này không thể nằm trong 1 vùng chứa khác được.

VD với vùng chứa “.contaniner”

VD với vùng chứa “.contaniner-fluid”

Hướng Dẫn Sử Dụng Composer Cơ Bản

Để bắt đầu một dự án bạn cần có một file composer.json, file này chứa mô tả các thư viện ngoài mà dự án cần cài đặt (phụ thuộc) bằng từ khóa require.

{ "require": { "monolog/monolog": "1.0.*" } }

Phần thiết lập trên nói lên rằng dự án cần gói có tên là monolog/monolog với yêu cầu phiên bản là 1.0.*. Composer sẽ sử dụng thông tin này và tìm kiếm các gói được đăng ký bằng từ khóa repositories hoặc trong Packagist là một kho tài nguyên các gói thư viện trên mạng. Chúng ta tiếp tục làm quen một số thuật ngữ:

Package name

Package name chứa tên nhà cung cấp và tên dự án, ví dụ trên tên nhà cung cấp và tên dự án trùng nhau là monolog. Có thể hai nhà cung cấp khác nhau đặt trùng tên dự án, ví dụ igorw/json là dự án json của nhà cung cấp igorw khác với gói thư viện seldaek/json là dự án json của nhà cung cấp seldaek.

Hạn chế phiên bản gói thư viện

Thực hiện cài đặt các gói đã được khai báo trong chúng tôi bằng lệnh

php chúng tôi install

Nếu bạn đã thêm đường dẫn đến chúng tôi vào biến môi trường PATH thì chỉ cần gõ ngắn gọn hơn:

composer install

Khi chạy lệnh cài đặt này sẽ có hai tình huống xảy ra:

Nếu trước đó bạn chưa chạy lệnh này bao giờ sẽ không có file composer.lock. Composer sẽ đơn giản là đọc thông tin các gói cần thiết trong chúng tôi và tải phiên bản mới nhất trong hạn chế phiên bản về thư mục vendor trong dự án. Trong ví dụ trên khi thực hiện lệnh composer install xong chúng ta sẽ thấy có thư mục monolog/monolog trong thư mục vendor của dự án. Khi composer cài đặt xong, tất cả các gói cùng với phiên bản chính xác sẽ được lưu vào composer.lock, bởi vậy tất cả mọi người tham gia dự án sẽ bị lock ở cùng một phiên bản các gói thư viện lập trình.

Nếu file chúng tôi tồn tại, có nghĩa là bạn đã chạy lệnh install trước đó hoặc có thể một ai đó đã chạy lệnh install và commit file composer.json. Chạy lệnh install khi có tập tin chúng tôi giúp Composer sử dụng phiên bản chính xác được liệt kê trong chúng tôi và đảm bảo phiên bản các gói thư viện sẽ phù hợp với mọi người đang tham gia trong dự án. Kết quả bạn sẽ có các phiên bản được yêu cầu trong chúng tôi nhưng không phải tất cả chúng ở phiên bản mới nhất do một số liệt kê trong chúng tôi đã phát hành phiên bản mới hơn. Thiết kế này đảm bảo dự án của bạn không bị phá vỡ do những thay đổi bất ngờ trong các gói thư viện.

Commit chúng tôi với trình quản lý phiên bản

Như đã viết ở trên, chúng tôi sẽ ngăn chặn việc tự động lấy xuống các phiên bản mới nhất, để cập nhật chúng sử dụng lệnh update. Khi chạy lệnh này nó sẽ lấy tất cả các phiên bản mới nhất phù hợp với hạn chế phiên bản trong chúng tôi và sau đó nó update các thông tin phiên bản chính xác vào composer.lock.

php chúng tôi update

hay ngắn gọn

composer update

Chú ý: Composer sẽ hiển thị một cảnh báo khi sử dụng lệnh install mà file chúng tôi và chúng tôi chưa được đồng bộ. Nếu bạn chỉ muốn cập nhật một gói thư viện cụ thể, có thể sử dụng lệnh:

php chúng tôi update monolog/monolog [...]

Packagist

php chúng tôi require vendor/package:2.*

Gói vendor/package phiên bản hạn chế 2.* sẽ được kiểm tra trong file composer.json, nếu chưa có sẽ được thêm vào phần require. Sau khi thêm hoặc thay đổi composer.json, các gói yêu cầu sẽ được cài đặt hoặc cập nhật.

Composer gọi các gói thư viện trong lập trình như thế nào

Composer tạo ra file vendor/autoload.php, file này dùng để include vào bắt đầu sử dụng các class mà gói thư viện cung cấp.

Bạn có thể thêm các đoạn code riêng vào autoloader này bằng cách thêm vào trường autoload trong composer.json:

{ "autoload": { "psr-4": {"Acme\": "src/"} } }

Composer sẽ đăng ký PSR-4 cho namespace Acme. src là một thư mục nằm trong thư mục gốc của dự án, ngang mức với thư mục vendor, một file src/Foo.php chứa class Acme/Foo. Sau khi thêm autoload, bạn phải chạy lệnh dump-autoload để hệ thống build lại file vendor/autoload.php. Sau đó, bạn cũng include file vendor/autoload.php và gọi được các class mà bạn tự viết.

Thuật ngữ PSR-4 là viết tắt của PHP Standards Recommendation 4 là chuẩn quy ước viết code do nhóm FIG(Framework Interop Group) đề xuất và hiện tại có 5 chuẩn là PSR-0 đến PSR-4. Chúng tôi sẽ trở lại bài viết chi tiết các chuẩn này trong bài Các tiêu chuẩn viết code trong PHP.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

#1 Cách Sử Dụng Aegisub

Phần mềm Aegisub Tạo phụ đề cho phim hay video là phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Đây là một phần mềm mạnh mẽ, tiện lợi nên việc sử dụng Aegisub cũng rất dễ dàng. Aegisub cung cấp cho bạn đầy đủ các công cụ hỗ trợ phụ đề để bạn tự tạo ra những phụ đề độc đáo. Tuy nhiên sử dụng aegisub Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian nếu muốn tạo ra những hiệu ứng đặc biệt, độc đáo, thú vị cho các dòng phụ đề của mình.

Tính năng chính của Aegisub là tạo phụ đề cho video, clip nên bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo, thêm phụ đề, chỉnh sửa văn bản, … cho video.

Cách sử dụng Aegisub

Tham khảo cách cài đặt Aegisub Tại đây nếu bạn chưa cài đặt thành công phần mềm này.

– Khu vực 1: Thanh menu chính hỗ trợ chỉnh sửa phụ đề, thêm hiệu ứng, phóng to / thu nhỏ video, …– Khu vực 2: Là thanh công cụ hỗ trợ xác định sự xuất hiện của phụ đề trong video– Khu vực 3: Phát video ở đâu– Khu vực 4: Phát phần Âm thanh của video ở đâu– Khu vực 5: Nơi để thêm văn bản phụ đề, chỉnh sửa văn bản phụ đề, thời gian xuất hiện phụ đề– Khu vực 6: Một nơi để hiển thị tất cả các phụ đề được thêm vào.

Bước 2: Giao diện sau khi mở Video

Bước 3: Để thêm phụ đề mới cho video, bạn bắt đầu nhập văn bản vào vùng 5, bạn sẽ thấy dòng chữ này xuất hiện ở vùng 3 và 6.

Bước 4: Bạn có thể tùy chỉnh chữ theo ý muốn (đậm, nghiêng, chỉnh font, chỉnh màu, chỉnh màu theo phong cách Karaoke, …) ngay tại vùng chữ.

Bạn có thể thấy lần lượt ở đầu khu vực thêm phụ đề Thời gian bắt đầu (thời gian bắt đầu), Thời gian kết thúc (thời gian kết thúc), Thời lượng dòng (Giai đoạn = Stage). Bạn nhập trực tiếp thời gian vào các ô này để xác định thời gian xuất hiện phụ đề trên video

Bước 5: Điều chỉnh thời lượng phụ đề xuất hiện trên video:

Bạn có thể điều chỉnh thời gian xuất hiện phụ đề theo file Audio bằng cách chọn mục Khung trên khu vực thêm chú thích. Các bạn tiến hành chọn điểm bắt đầu trên Âm thanh và các khu vực tùy chỉnh kéo đến cuối cùng Phụ đề đó vẫn ổn.

Bước 7: Tùy chỉnh nơi phụ đề xuất hiện trên video

Bước 6: Điều chỉnh thời gian xuất hiện phụ đề trên video theo tệp Audio

– Đầu tiên: Cách điều chỉnh cơ bản, bạn đưa chuột vào vị trí bất kỳ trên video và nhấp đúp chuột để đặt phụ đề– 2: Kéo và thả phụ đề vào nơi bạn muốn đặt– 3: Cuộn phụ đề theo trục Z– 4: Cuộn phụ đề theo trục X, Y– 5: Điều chỉnh tỷ lệ phụ đề theo trục X, Y– 6: Cắt phụ đề trong hình chữ nhật– 7: Cắt phụ đề theo một khu vực riêng biệt

Bước 8: Sau khi cài đặt xong các tùy chỉnh cho phụ đề, bạn bấm vào biểu tượng Tiết kiệm hoặc sử dụng kết hợp các phím tắt Ctrl + S hoặc là F2 để lưu tệp phụ đề cho chính bạn.

Đánh giá của bạn?

, hướng dẫn cách sử dụng aegisub trên máy tính, cách tạo phụ đề cho video bằng aegisub,

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật Audio mới nhất :