Hướng Dẫn Sử Dụng Pc Access Để Kết Nối Plc S7 200 Và Wincc

--- Bài mới hơn ---

 • Access Token Là Gì? Hướng Dẫn Cách Lấy Access Token Facebook Dễ Dàng
 • Dvd Video Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 3D 2013
 • Hướng Dẫn Trade Bitcoin Trên Sàn Forex Exness
 • Hướng Dẫn Chơi Bitcoin Cho Người Mới 2022 A
 • Đầu Tư Bitcoin 2022: Hướng Dẫn Cách Chơi Bitcoin Cho Người Mới Bắt Đầu
 • TRANSCRIPT

  Hng dn s dng PC access kt ni PLC s7 200 v winccGII THIU CHNG TRNH PC ACCESS 1.0 DNG KT NI S7-200 VI WINCC DO S7-200 KHNG C DIVER SN TRONG WINCC DO VY LIN KT S7-200 VI PHN MN WINCC , TA PHI CI T DRIVER CHO N ,DIVER L PHN MN PC ACCESS 1.0 CC BC THC HIN TRONG GIAO TIP M PHN MN PC ACCESS 1.0 BC 1: TO TAG CN LIN KT TRONG PC ACCESS 1.0 T THANH TIU VO All Programs/simatic/s7-200 PC Access

  M PC ACCESS NH HNH DI

  Thm plc vo trong tng h thng ,s trm s c thit k trong pc access 1.0 ,mi trm c phn bit vi nhau bng a ch plc

  Chn tn plc v a ch tng ng Bn c th i tn ,chn new plc chn chut phi chn rename .

  S lng plc c th ti 126 do vy ta c th to ti a 126 trm , trm c a ch t 1-126 thng qua mng RS485 Tng t ta c th to cc trm khc tng ng nhng ta phi nh a ch mi cho cc trm tng ng ny cho ph hp

  Item : nu mun to ra mt tag ring r

  Chn tn tag v loi tag v cng nh a ch tng ng ca tag cn thit k trong chng trnh

  Ta c th chn loi tag ,a ch gi tr nh nht ln nht ,kiu cho php ,ch c ,ch vit ,hoc kiu cho php va c va vit . Save li cc tag va to , thc hin vic ly d liu ca cc tag ny trong phn

  mn wincc . BC 2 :M phn mn wincc ,To mi mt chng trnh wincc ,chn file/new

  Add thm per mi cho vic kt ni vi S7-200

  Chn loi per l OPC cho vic lin kt wincc vi S7-200 thng qua PC access 1.0

  Chn tng plc cng nh Item trong plc mun add vo chng trnh Wincc

  Ri chn add item Sau chn new conection tng ng l chúng tôi Sever .

  Sau chn ok cho vic chp nhn s la chn ny . Sau chn chúng tôi Sever ri chn finish

  Khi phn mn s t ng Add Tag va chn vo trong phn mn , sau khi hon thnh phn add tt c cc tag th thot ra khoi phn thit k . Khi chng trnh wincc s to ra nhng tag m ly trong phn mn PC access

  VIT CHNG TRNH CHO S7-200 V HMI IU KHIN V GIM ST CA N GIAO THNG M CHNG TRNH SOAN THO S7-200

  TA CHN KIU VIT CHNG TRNH L LEDDER MN HNH SON THAO LEDDER CA S7-200 XUT HIN NH BN DI

  CHNG TRNH HON CHNH C VIT TRN S7-200 NH SAU

  GHI CH I0.1 :ON , I0.2 :OFF V0.0 : RELAY TRUNG GIAN . Q0.1 : N XANH 1, Q0.2 N VNG 1 Q0.3 : N 1 QO.4 N XANH 2, Q0.5 N VNG 2 Q0.6 N 2 M PHNG CHNG TRNH SAU KHI LUCHNG TRNH V XUT FILE EXPORT ,BT U M PHNG BNG CCH KHI NG CHNG TRNH SIMULATION NHP VO BIU TNG CA SIMULATION S7-200

  CA S M PHNG XUT HIN NH HNH DI

  SAU TA LOAD CHNG TRNH VIT TRN S7-200 VO SIMULATION TA VO PROGRAM LOAD PROGAM V XUT HIN CA S LOAD IN CPU

  SAU KHI TA LOAD CHNG TRNH VO XUT HN HAI CA S

  SAU TA VO RUN CHAY M PHNG

  Ca s win cc explorer xut hin chn ok

  Ca s wincc explorer xut hin nh bn di

  Nhp vo khung bn tri chon add new driver

  Do dng phn mm pc access 1.0 trnh by trn nn add plc s7-200 vo win cc

  Sao ta tin hnh to tag

  Phn thit k ha graphics designer

  Nhp vo biu tng Hp thoi xut hin graphics designer

  H thng n giao thng c thit k hon chnh nh sau :

  To lin kt giao din ha m phng Nhp phi ln nt nhn start ri chn properties

  Hp thoi object properties xut hin chn event

  Hp thoi assigning parameter xut hin tronh value chn 1 , trong tag name chn tag selection

  Hp thoi tag project xut hin ,cha cc tag mc nh ,tag thit lp trong

  phn trc chn tag on sau nhn ok

  n chn tag ,xut hin hp thoi tag project chn tag lin kt sau chn biu tng ca bng n l biu tng mu xanh

  Tr li hp thoi tag project biu tng bng n chuyn sang mu xanh tc l khai bo

  Tin hnh tng t nhng n cn li v kt qu nh sau :

  ngun :ant7.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Định Dạng Form Trong Access 2022
 • Hướng Dẫn Cách Làm Việc Với Dữ Liệu Trong Access 2022
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub Để Làm Phụ Đề Phim
 • Tạo Phụ Đề Phim Bằng Aegisub, Làm Sub Cho Video Trên Máy Tính
 • Tải Aegisub 3.2.2 Full Crack + Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Trực Tuyến Hướng Dẫn Học Nhanh Access 2007 Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Ebook Trong Mobi
 • Sách Trực Tuyến Miễn Phí Hướng Dẫn Học Nhanh Access 2007 Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Ebook Trong Html
 • Hướng Dẫn Các Bước Cấu Hình Đơn Giản Cho Access Point
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Access Point Unifi Bằng Unifi Network
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Access Point Grandstream Lên Hệ Thống Cloud Gwn
 • TRANSCRIPT

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  HNG DN THC HNH ACCESSI. C s d liuL mt tp hp cc d liu c lin quan vi nhau cha thng tin v mt t chc no (nh mt trng i hc, mt ngn hng, mt cng ty, mt nh my, …), c lu tr trn cc thit b nh th cp (nh bng t, a t, ) p ng nhu cu khai thc thng tin ca nhiu ngi s dng vi nhiu mc ch khc nhau. Access l g? Access l mt h qun tr CSDL nm trong b Microsoft Office Access c dng ? Xy dng chn gi cc phn mm qun l quy m va v nh nh: Qun l Hc vin, sinh vin, nhn s, vt t

  II.

  Bc 3: Hp thoi File New Database xut hin thc hin hng dn nh hnh bn di

  Trang 1

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  2. Chn ni lu CSDL

  1. Nhp tn CSDL cn to

  3. Nhn Create to

  Ca s CSDL QLHV sau khi c to

  Trang 2

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  2. Chn kiu d liu 1. Nhp tn Field

  3. Nhp ch thch cho Field nu cn

  4. Xc nh cc thuc tnh cho Field

  Lp li th t t 1 n 4 nh trong hnh cho cc Field tip theo Bc 3: Xc nh kha chnh(Primary key) cho Table Bc 4: Lu Table Bc 5: Thc hin li cc bc 1 n bc 4 to cc Table cn li

  a. Cc kiu d liu ca Field(Data type) Kiu Text: Kiu k t c di 255 k t V d: Field Name MAHV HOLOT DIACHI V d: Field Name GHICHU DIENGIAI NOIDUNG Data type Text Text Text Data type Memo Memo Memo

  Kiu Memo: Kiu k t dng vn bn c di 65,535 k t

  Trang 3

  GV: Mai Lin Khng Kiu Number: Kiu s (d liu dng s) V d: Field Name SOLUONG DONGIA HOCPHI Data type Number Number Number Data type Date/Time Date/Time Date/Time

  Hng dn thc hnh Access

  Kiu Date/TimeV d: Field Name NGAYSINH NGAYNHAP NGAYXUAT

  Kiu Yes/No: Kiu lun l ch nhn 1trong 2 gi tr (true/false, Yes/no, 1/0) V d: Field Name PHAI LOAIVATTU GIADINH Data type Yes/No Yes/No Yes/No Data type Currency Currency Currency

  Kiu Currency: Kiu tin tV d: Field Name THANHTIEN HOCPHI DONGIA

  Kiu Autonumber: Gi tr t ng, t ng tng ln 1 khi thm mu tin mi Kiu Ole/Object: Kiu lu tr hnh nh Kiu Hyperlink: Kiu dng lin website (vd: chúng tôi )

  Trang 4

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  b. Cc thuc tnh ca Field Field size : rng ca Field dng s(number) hoc k t (text, memo).

  Vi kiu Text: Xt Field MAHV C Filed size: 6

  khi nhp liu, ti ct MAHV ch nhn gi tr i k t thng thnh HOA, 10 v Validation Text: Nhp s ln hn 10

  V d 8: Hm IIF kt hp lm Left hay Right Cho bit nhng nhn vin thuc phng ban no gm Manv, Ho va ten, PhongBan. Bit Tn phng nh sau: nu 2 k t bn tri ca Manv l HC th Hnh Chnh, KT l K Ton, TH l Tin Hc

  TenPhong:IIF(Left(,2)=”KT”,”K Ton”,”Tin Hoc”))

  Trang 14

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  Access Access Word Word

  Hv01 Hv02 Hv01 Hv02

  450000 450000 300000 300000

  Mamh

  Hocphi

  Access Word

  900000 600000

  Total Query

  VD: Tnh tng thnh tin cho tng khch hng mua hng gm Makh, Tenkh, TongThanh Tien

  V d 10: Tnh tng hc ph cho mn hc Access.

  Trang 15

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  2.2 Crosstab query:y l loi query dng tng hp mt khi lng ln d liu theo dng bng hai chiu. Sohd HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 HD6 Khch Hng Cty A Cty A Cty A Cty A Cty B Cty C Sanpham Tivi May Lanh May Lanh Tivi Tivi May Lanh Soluong 20 10 15 20 20 15 Crosstab

  Khch Hng Cty A Cty B Cty C

  Tivi May Lanh 40 25 20 15

  o Chn Row heading cho Field lm tiu dng. Trong Crosstab query ch c duy nht mt Filed lm tiu ct, cn tiu dng c th c nhiu.

  V d 11 (Crosstab query): Xem s lng t hng ca tng khch hng theo tng snphm, trong tn sn phm th hin theo ct.

  Trang 16

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  V d 12 (Cosstab Query): Trnh by bng thng k tng s lng mua cc mt hng theo tng nh cung cp (Tn nh cung cp th hin theo ct)

  2.3 Parameter query (Query tham s) : Trong trng hp ta thc hin mt cuquery nhiu ln vi nhiu tiu ch khc nhau ta nn s dng quey tham s. V d 13:Query nhn mt tham s: Lit k nhng hc vin theo ni sinh, cho php ngi s dng nhp vo ni sinh no th ch hin th nhng hc vin c ni sinh va nhp, gm Mahv, Hovaten, Phai, Ngaysinh, Noisinh.

  V d 14: Query nhn hai tham s: Lit k theo s lng mua cc sn phm ca tng khch hng, ch lit k s lng trong mt khong do ngi dng nhp vo.

  Trang 17

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  2.4 Action Query: L loi query dng cp nht d liu mt cch ng lot cho chúng tôi mt bng mi, ni d liu t cc bng thnh mt bng duy nht.

  2.4.1 Update query: Dng cp nht d liu cho tableCc bc to tng t select query thm bc sau: vo menu Query chn update query ta c thm dng mi Update to V d 15 Tng hc ph ln cho tt c cc mn hc 10000 Nhp cng thc ti dng Update to ca ct HOCPHI l: [HOCPHI]+10000 Nhn nt Run ! trn thanh cng c

  Chn Yes tng hc ph

  Lu : xem kt qu ca cu query Bn sang Table MONHOC kim tra. V d 16 (Update query): Cng 1.5 im cho tt c cc hc vin c ni sinh vng tu

  Run ! V d 17: Tng n gi ln 15% cho mt hng vi KATE

  Run !

  Trang 18

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  Sang th Table kim tra kt qu (ta c thm 1 Table mi l KETQUADAU) V d 19: Tng t v d 18 to bng c tn KETQUAROT cha nhng hc vin c kt qu rt V d 20: To bng BAOCAO gm cc ct tn hng, tn nh cung cp, thnh tin

  OK Run !

  Trang 19

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  2.4.3 Append query: l loi query dng ni d liu t nhiu bng thnh mt bngduy nht Cc bc to: u tin to Select Query nh thng thng(ly bng ngun, ly Field): Vo Menu Query Append Query Hp thoi Append hin ra Ti Table Name Chn Table ch cn ni OK Run V d 21: Ni bng KETQUADAU (v d 18) vo bng KETQUAROT (v d 19)

  Vo menu query Append query OK Run ! 2.4.4 Delete query: Dng xa d liu tha mn iu kin a ra Cc bc to tng t Select Query nhng thm bc sau: Vo Menu Query Delete Query Ta c thm dng mi: Delete chn Filed cha mu tin cn xo nhp iu kin ti dng Criteria Run ! V d 22: Xa nhng hc vin c im di 7 trong bng KETQUADAU

  Run ! Yes

  Trang 20

  GV: Mai Lin Khng 2.5 Query kt hp cu lnh SQL

  Hng dn thc hnh Access

  V d 23: Cho bit danh sch nhng khch hng cha t hng, gm makh, ten kh, dia chi

  V d 24: Cho bit nhng mt hng no cha c cung cp (khng c mt trong bng HOADON)

  V d 25: Cho bit danh sch nhng hc vin c trong bng hc vin nhng khng c trong bng ng k

  Trang 21

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  IV.

  Form- Form l cng c cho php to giao din chng trnh gia ngi s dng v chng trnh khi tng tc. – Form l ni hin th, nhp, hiu chnh d liu. – Ngun d liu to Form c th l Table hoc Query

  1) Cc dng Form a. Dng Columnar

  b. Dng Tabular

  c. Dng Datasheet

  Trang 22

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh Access

  d. Dng Main-sub

  1. Chn Table hay Query lm ngun d liu cho Form

  2.

  2. Chn cc Field th hin trn Form bng cch a cc Field t vng Available Fields sang Selected Fields

  3. Nhn Next sang hp thoi k tip

  Trang 23

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh AccessHp thoi Form Wizard th 2

  1. Chn kiu trnh by cho Form

  Hp thoi Form Wizard th 3

  1. Chn hnh nn cho Form

  Trang 24

  GV: Mai Lin Khng

  Hng dn thc hnh AccessHp thoi Form Wizard th 4

  1.Nhp tiu cho Form

  Form khch hng sau khi c to

  Trang 25

  GV: Mai Lin KhngHp thoi Form Wizard th 4

  Hng dn thc hnh Access

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Việc Với Form Trong Access 2022
 • Hướng Dẫn Làm Việc Với Form Trong Access 2022 Hiệu Quả
 • Bản Dùng Thử Miễn Phí
 • Download Tải Office 2003 Full
 • Tìm Hiểu Cách Tạo Biểu Mẫu Trong Access 2003
 • Bai Giang: Hướng Dẫn Sử Dụng Access Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt Access 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • 【Tải Và Cài Đặt】™ Autodesk Autocad 2013 Full Crack
 • Hậu Trường Sản Xuất Video An Toàn Bay Siêu Hấp Dẫn Của Vietnam Airlines
 • An Toàn Trên Chuyến Bay
 • Dữ Liệu Chứng Khoán Miễn Phí Cho Amibroker
 • Mở Khóa Icloud Iphone 6 7 8 Và Những Điều Cần Biết Khi Mở Khóa Icloud
 • Microsoft Word

  Microsoft Excel

  Microsoft PowerPoint

  Microsoft Access

  Google Docs

  Google Sheets

  Google Slides

  Tài liệu PDF

  Ứng dụng khác

  Thủ thuật Email

  Trong mục Microsoft Access này Quản Trị Mạng sẽ ra mắt cùng với chúng ta bí quyết thực hiện Access, lí giải chi tiết trên bộ Access 2007, Access 2003.

  Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng access

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACCESS 2007

  Quan hệ 1-n là các loại quan hệ tình dục cơ mà một bản ghi vào bảng có thể có khá nhiều bạn dạng ghi phù hợp trong bảng không giống, tuy vậy một bạn dạng ghi trong bảng vật dụng hai chỉ bao gồm một phiên bản ghi tương xứng trong bảng thứ nhất.

  Quan hệ đơn được áp dụng nhằm links một bạn dạng ghi xuất phát từ một bảng với cùng 1 cùng duy nhất bản ghi trong một bảng khác.

  Ở nội dung bài viết này, Quantricó.com đang cùng bạn mày mò sự cần thiết của câu hỏi chế tác quan hệ giữa những bảng tương quan. Mối quan hệ nam nữ giữa những bảng là việc liên kết tài liệu thân những bảng.

  Các đối tượng người sử dụng vào database phụ thuộc vào không hề ít vào bảng, bạn hãy luôn bắt đầu thiết kế cửa hàng dữ liệu của mình bằng cách tạo thành toàn bộ các bảng.

  Truy vấn tmê mẩn số là một trong những giữa những truy tìm vấn dễ dàng và đơn giản và bổ ích nhất mà bạn có thể sinh sản trong Access. Chính do nguyên nhân này mà ta rất có thể tiện lợi update để đưa công dụng ngay lập tức từ những trường đoản cú khóa tra cứu tìm.

  Truy vấn hành động (kích hoạt Query) là những truy hỏi vấn triển khai hành động bên trên tài liệu, rất có thể thêm, thay đổi hoặc xóa bạn dạng ghi.

  Tiêu chí truy tìm vấn (Query Criteria) là các ĐK thanh lọc khiến cho bạn truy nã xuất những mục cụ thể từ bỏ cơ sở dữ liệu Access, thực hiện Lúc bạn muốn số lượng giới hạn kết quả dựa vào các giá trị vào một trường.

  Khoa học tập vui

  Khám phá công nghệ

  Bí ẩn – Cthị trấn kỳ lạ

  Chăm sóc Sức khỏe khoắn

  Khoa học Vũ trụ

  Khám phá vạn vật thiên nhiên

  Môi trường

  Y học tập

  Khảo cổ học tập

  Phát minh kỹ thuật

  Câu cthị trấn Khoa học tập

  Ảnh rất đẹp Khoa học

  Khoa học tập technology Điện máy Tivi Tủ lạnh lẽo Điều hòa Máy giặt Quạt những loại Máy hút ít mùi hương Bình nước rét, Máy nước nóng Máy giải pháp Cuộc sinh sống Kỹ năng Món ngon hàng ngày Làm đẹp nhất Nuôi dạy con Chăm sóc Nhà cửa ngõ Kinch nghiệm Du lịch DIY – Handmade Tết Trung thu Cưới hỏi Halloween Mẹo vặt Giáng sinc – Noel

  Tết 2022 Valentine $(YEAR) Quà khuyến mãi ngay Giải trí Là gì? Nhà đẹp nhất

  Video

  Công nghệ

  Cisco Lab

  Microsoft Lab

  Video Khoa học tập Ô đánh, Xe lắp thêm

  Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Báo Cáo Trong Ms Access 2003 Bằng Trình Hướng Dẫn Báo Cáo / Làm Thế Nào Để
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Cho Các Dòng Eap
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Access 2010, Tài Liệu Bài Tập Thực Hành Access 2010
 • Cách Xuất Video Trong Adobe Premiere Pro Cc ✔️
 • Adobe Premiere Pro Cc 2022 Full Lisence
 • Giới Thiệu Hướng Dẫn Microsoft Access, Cơ Sở Dữ Liệu Access

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Access Cơ Bản Và Đơn Giản
 • Tìm Hiểu Về Root Access
 • Hướng Dẫn + Download Autocad 2014 Full Crack
 • Hướng Dẫn Autocad Electrical 2014 (Phần 2)
 • Hướng Dẫn Download & Cài Đặt Autocad 2013
 • Access là gì?

  Microsoft Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếng Anh: relational database management system, viết tắt RDBMS) với khả năng giúp chúng ta phát triển nhanh những giải pháp lưu trữ và quản lý thông tin ( RAD – Rapid Application Development).

  Với Access, chúng ta có thể phát triển được một hệ thống quản trị thông tin dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhanh chóng, thậm chí Access còn có thể giúp cho việc quản trị dữ liệu trong 1 số mảng của doanh nghiệp lớn ví dụ như: quản lý thông tin các đầu mối khách hàng, các cơ hội bán hàng, trạng thái khách hàng, thông tin đặt hàng và thông tin sản phẩm v.v.

  Access còn cho chúng ta khả năng phát triển giao diện người dùng ở mức đơn giản để chúng ta có thể tiến hành nhập dữ liệu và lưu vào các bảng (table) – là nơi lưu trữ thông tin của Access.

  Tại sao bạn nên dùng Access?

  Nếu bạn đang cố gắng thiết kế hoặc tạo ra một công cụ hoặc 1 hệ thống hay chúng ta vẫn hay gọi với nhau là một phần mềm dùng để quản lý và làm việc với dữ liệu: nhập dữ liệu và hệ thống, thực hiện các thao tác chỉnh sửa, in báo cáo, xuất dữ liệu báo cáo, … cho tới việc quản lý dữ liệu đó một cách hiệu quả mà nhanh chóng thì Access chính là hệ thống dành cho bạn.

  Ngoài ra, nếu bạn là người không chuyên về IT nhưng bạn vẫn muốn tìm hiểu Access để phục vụ cho công việc của mình thì Access là một hệ thống tốt để bắt đầu, vì Access sẽ giúp bạn có thể quản lý dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu, tạo các form nhập dữ liệu, thay đổi và chỉnh sửa dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể bắt đầu tự tạo ra một phần mềm bởi vì Access với giao diện người dùng thân thiện với những người mới bắt đầu sẽ giúp bạn bắt đầu học và làm việc với Access nhanh chóng và hiệu quả hơn.

  Tôi cần biết gì để có thể học Access / tự học Access?

  Để bắt đầu với việc học và làm việc với Access thì kĩ năng quan trọng nhất mà bạn nên có là khả năng tư duy logic và tiếng Anh. Dù rất muốn nhưng bất kì chương trình học nào dù miễn phí hay có phí thì đều không thể giới thiệu hết 100% kiến thức giúp các bạn áp dụng cho mọi trường hợp được, vậy nên với những kiến thức ban đầu được đưa ra, thì tư duy logic và tiếng Anh dành cho tra cứu là 2 yếu tố thiết yếu để bạn có thể tiếp tục tiến xa hơn trên con đường chinh phục không chỉ Access mà bất cứ kiến thức nào. Ngoài ra, bạn cần có 1 khoảng thời gian rảnh nhất định để thực sự có thể ngồi và suy nghĩ, thử lại những kiến thức đã học, bởi vì trong thời gian này, bạn chủ động học, thực hành và suy nghĩ. Sự “học 1 cách chủ động” này sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức nhanh hơn và tốt hơn. Hãy kiên trì! Và tất nhiên, không muốn làm một số bạn buồn: thực sự thì một số người không phù hợp để học nhanh 1 kiến thức nào đó vậy nên chúng ta cần nhiều thời gian và nhiều kiên nhẫn hơn 1 chút là mọi thứ sẽ từ từ trở nên dễ hiểu.

  Những mảng kiến thức cần có khi làm việc với Access

  Cơ sở dữ liệu – Database

  Nói 1 cách đơn giản, cơ sở dữ liệu là nơi chứa dữ liệu.

  Có những loại cơ sở dữ liệu nào?

  Có nhiều loại cơ sở dữ liệu, một vài cái tên có thể nhắc tới như là: Oracle, MySQL, MS SQL, Access, PostgreSQL, MongoDB (no SQL), …

  Loại dữ liệu được lưu trong một cơ sở dữ liệu? (Data types)

  Khi nhắc tới loại dữ liệu trong Database, chúng ta thường phần loại theo mục đích sử dụng của loại dữ liệu đó, ví dụ nếu chúng ta muốn lưu trữ họ và tên, thì chúng ta có thể dùng kiểu dữ liệu text, nếu chúng ta muốn lưu trữ tiền tệ, hoặc những con số thì chúng ta cần sử dụng kiểu dữ liệu Number, đối với mỗi dữ liệu mà chúng ta muốn quản lý và lưu trữ trong công việc hàng ngày, sẽ có 1 kiểu dữ liệu tương ứng. Tuỳ thuộc vào đặc tính và mục đích sử dụng của dữ liệu đó mà chúng ta sẽ có kiểu dữ liệu nhất định.

  Dữ liệu được quản lý như thế nào? (How data is organized? – Relationship)

  Chúng ta đang học về Access là một RDBMS, dữ liệu sẽ được lưu trữ trong các bảng (table), giữa các bảng sẽ tồn tại mối quan hệ với nhau. Nếu các bạn đã làm việc với Excel thì sẽ thấy phần này rất quen thuộc, trong Excel, chúng ta lưu trữ dữ liệu trong các sheet, mỗi sheet chứa 1 thông tin nhất định, nói 1 cách đơn giản hoá vấn đề thì sheet trong Excel sẽ tương ứng với table trong Access, tất nhiên điều này đúng tới 1 chừng mực nhất định và là một cách so sánh để các bạn dễ hiểu hơn trong thời điểm bắt đầu này. Sau khi theo dõi và học tiếp thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn table trong Access khác với sheet trong Excel như thế nào.

  Làm thế nào để đọc được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu?

  Để đọc được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, chúng ta có những câu lệnh truy vấn (tiếng Anh: queries). Trong Access, chúng ta sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. SQL là một ngôn ngữ để chúng ta có thể giao tiếp, nói chuyện với cơ sở dữ liệu để nói cho cơ sở dữ liệu biết chúng ta muốn lấy ra những dữ liệu nào và những dữ liệu đó sau khi lấy ra được trình bày như thế nào, tính toán ra sao.

  Giao diện người dùng – User Interface (UI) / Graphical User Interface (GUI)

  Giao diện người dùng giúp cho chúng ta có thể tương tác với chương trình, phần mềm hay hệ thống 1 cách đơn giản hơn, trong Access thì chúng ta sẽ quan tâm tới những yếu tố sau đây:

  Form nhập dữ liệu – Input forms

  Giúp chúng ta có thể nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

  Output – Reports

  Output trong Access có thể hiểu là những bảng báo cáo, khả năng xuất dữ liệu ra Excel, PDF, file CSV …

  Ngôn ngữ lập trình VBA (Microsoft Visual Basic for Applications)

  VBA là ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ và tích hợp trong tất cả các phần mềm trong bộ Office (Word, Excel, PowerPoint và tất nhiên cả Access …). VBA sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những phần mềm trong Access có tính linh hoạt và dễ dàng sử dụng hơn cũng như kiểm soát được hoạt động của phần mềm / hệ thống đang được tạo ra trong Access một cách đầy đủ hơn.

  Tìm hiểu ngay: Học VBA ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Lập Form Trong Access 2022
 • Download Access 2013 Pro 64Bit
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2003 Cho Người Sử Dụng Máy Vi Tính
 • Bài 1: Bắt Đầu Với Microsoft Access 2007
 • Giáo Trình Hướng Dẫn Chi Tiết Access 2010
 • Hướng Dẫn Tải Access 2010 Và Sử Dụng Access 2010 Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Microsoft Access 2007 Tiếng Việt P1
 • Làm Quen Với Giao Diện Acccess 2022 Và Các Thao Tác Cơ Bản
 • Làm Việc Với Bảng Trong Access 2022
 • Chỉnh Sửa Bảng Trong Access 2022
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Form Trong Microsoft Access
 • Microsoft Access nổi tiếng là 1 công cụ dùng để tạo cơ sở dữ liệu giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng lưu trữ với chỉnh sửa chúng. Công cụ này rất phù hợp với nhiều loại công việc, từ 1 dự án bé cho đến 1 kế hoạch kinh doanh to lớn, đây là 1 công cụ trực quan.

  Microsoft Access 2010 được nằm trong bộ phần mềm Microsoft office 2010. Đây là bản nâng cấp của phiên bản cũ Office 2007 được ra mắt trong năm 2010.

  Trong bộ Office 2010 này gồm có:

  Hướng dẫn cài Access 2010, cách tải Access 2010 về máy

  Nếu file bạn tải về là file có định dạng iso thì các bạn cần đặt đặt Ultraiso thì mới có thể làm tiếp được. Còn nếu như đó là file zip hoặc là file rar thì chúng ta sẽ bỏ qua bước sau đây và các bạn chỉ cần dùng Winrar để giải nén file ra và cho chạy file chúng tôi là xong.

  Các bạn chọn phần I accept the terms of this agreement sau đó chọn Continue.

  Tiếp đó các bạn chon mục Install Now

  Sau đó các bạn lựa chọn thư mục để cài đặt phần mềm. Mục này các bạn nên để mặc định.

  Tiếp đó chọn mục Close.

  Hướng dẫn crack Access 2010

  Đầu tiên các bạn cần tải file crack về máy:

  Chờ vài giây cho chương trình được active.

  Hướng dẫn sử dụng Access 2010

  Để tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2010, các bạn làm theo các bước sau đây

  • Cơ sở dữ liệu trống chính là dạng tiêu chuẩn của Microsoft Access, sẽ thích hợp nếu như bạn sử dụng các thao tác thông thường.
  • Cơ sở dữ liệu web trống được thiết kế để tương thích với các ứng dụng xuất bản trực truyến khác của Access.
  • Còn các mẫu sẽ là những cơ sở dữ liệu đã được dựng trước và sẽ tương thích hơn với nhiều phạm vi sử dụng. Chọn 1 trong số các mẫu có sẵn nếu như bạn không muốn mình phải tốn nhiều thời gian cho việc thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Hướng Dẫn Tốt Nhất Để Học Angularjs / Mã Hóa
 • Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Tiếng Việt Trong Aegisub Làm Phụ Đề Video
 • Tạo Phụ Đề (Subtitle) Cho Video Với Aegisub Và Megui Rất Chuyên Nghiệp
 • Encode Bằng Megui Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub Để Tạo Hiệu Ứng Karaoke
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Access Là Gì? Các Chức Năng Chính Và Hướng Dẫn Sử Dụng Access
 • Download Autocad 2022 Full Crack & Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Download Autocad 2012 Full Crack 32, 64 Bit + Hướng Dẫn Cài
 • Tất Tần Tật Những Cách Đo Góc Trong Cad Chi Tiết Nhất
 • Dạy Học Autocad Miễn Phí
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Tạo Biểu Mẫu Trong Access 2007, Quản Lý Khách Hàng Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Bằng Access 2007, Bài Tập Thực Hành Office 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Excel 2007, Bài Tập Thực Hành Word 2007, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực , Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Access, Hướng Dẫn Sử Dụng Access, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Hội Lhtn Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Đội, Bài Thực Hành Số 7 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 11, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô B2, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 38 Địa Lý 10, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 3 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 1 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành 5s, Hướng Dẫn Thực Hành 3ds Max, Hướng Dẫn Thực Hành Gps, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe, Hướng Dẫn Dạy Bài Thực Hành Địa Lí 9, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 38 Địa Lý 12, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành Địa Lý 9, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 8 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Bài 9, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 7 Tin Học 12, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 6 Tin Học 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 7 Tin Học 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 1 Tin Học 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 8 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 10, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 10 Tin 12, Hướng Dẫn Thực Hành C++, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 7.lớp 12 Môn Tin Học, Hướng Dẫn Thực Hành Gmp, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành Địa Lí 9, Hướng Dẫn Thực Hành Gis, Hướng Dẫn Thực Hành Máy Xúc, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 7, Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 6, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 34, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 38, Hướng Dẫn Thực Hành Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Tắm Bé, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 32, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 9, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 8, Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lý 9, Hướng Dẫn Thực Hành Vật Lý 9, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 6, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe ô Tô, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Xe Máy, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe B2, Hướng Dẫn Thi Thực Hành B2, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 10 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe Máy, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Lữ Hành Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10,

  Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Tạo Biểu Mẫu Trong Access 2007, Quản Lý Khách Hàng Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Bằng Access 2007, Bài Tập Thực Hành Office 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Excel 2007, Bài Tập Thực Hành Word 2007, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực , Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Access, Hướng Dẫn Sử Dụng Access, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Hội Lhtn Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Đội, Bài Thực Hành Số 7 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 11, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô B2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đóng Gói Chương Trình Lập Trình Trên Microsoft Access 2010
 • Cài Đặt Triển Khai Access Control List Centos 7
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Cấu Hình Chi Tiết Totolink N600R Chi Tiết
 • Download Microsoft Office 2003 Full
 • Các Tác Vụ Cơ Bản Cho Cơ Sở Dữ Liệu Access Trên Máy Tính
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Microsoft Access 2010 Runtime (32 Bit) 1.0
 • Autocad 2013 32/64Bit Full Crack
 • Tải Autocad 2007 & Hướng Dẫn Cài Đặt Full Crąck
 • Link Tải Download Autocad 2013 Full Crack Google Driver
 • Download Autocad 2007 Full Crack
 • Trang chủAccess HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS 2003 – PHẦN QUERY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DỂ HIỂU

  Xây dựng CSDL Quản lý lương cán bộ một cơ quan có cấu trúc như sau :

  – Thiết kế cấu trúc các bảng một cách phù hợp : kiểu dữ liệu các trường;

  trường khoá; thuộc tính Lookup và các thuộc tính khác;

  – Thiết lập quan hệ cùng các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho các quan

  Hãy tính và in ra bảng lương của cơ quan bao gồm các thông tin: Hoten, ngaysinh, tenchucvu, tenphongban, luongchinh, phucapcv, dangphi, congdoanphi, thuclinh.

  Luongchinh = hesoluong * 290000

  Cấu trúc hàm IIF như sau:

  Chọn Next à Next à Finsh à Xuất kết quả, sau đó bấm nút lệnh

  Tại cột nghĩa là theo như đã khai báo ban đầu thuộc tính yes/no chọn tick vào ô ladangvien dòng ladangvien = yes, máy ngầm hiểu là yes và ngược lại ko tick vào máy hiểu là No. Criteriayes

  KQ:

  Hãy lọc ra danh sách cán bộ của một phòng ban nào đó, tên phòng ban được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;

  B3: Lưu query và chạy sẽ có thông báo Giả sử nhập phòng

  Kinh Doanh

  Hãy lọc ra danh sách cán bộ là Đảng viên và có thực lĩnh lớn hơn một số nào đó- được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;

  Dùng Bảng cau1 là bảng được lấy ở query câu 1.

  Hãy lọc ra danh sách cán bộ mà năm sinh rơi vào trong một khoảng năm nào đó được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ: khi kích hoạt query, Access yêu cầu nhập vào khoảng năm sinh từ năm nào, đến năm nào. Khi đó query sẽ lọc ra danh sách các cán bộ thoả mãn điều kiện đó;

  Lọc ra danh sách cán bộ có tên được nhập vào từ bàn phím khi kích hoạt query. Ví dụ: khi query kích hoạt sẽ hỏi: Gõ vào tên cần xem? Sau khi gõ vào một tên (có thể cả họ hoặc cả họ và tên), máy tính sẽ lọc ra danh sách cán bộ thảo mãn điều kiện;

  Câu 8 : Hãy đưa ra bảng tổng hợp số cán bộ đã vào Đảng hay chưa vào Đảng theo giới tính như sau:

  – Phân tích đề : Như đề thì máy tính sẽ đếm số cán bộ trong từng phòng ban và tính tổng cán bộ.

  – Sử dụng Crosstab Query (vào Query/ Crosstab Query) để giải quyết tình huống trên.

  + Chú ý những trường nào hiện thị thì không thể đếm và ngược lại. Ví dụ hiển thị tên phòng ban gồm Kinh doanh, Kỹ thuật, sản xuất, khác thì không thể đếm trường tenphongban mà ta đếm trường làm khóa chính của nó tức là phongbanID, tương tự ta đếm tổng số cán bộ. (Xem hình dưới)

  HD: Tương tự như câu 9 ta có: chú ý để xuất hiện Nam, Nữ thêm trường giới tính

  Giới tình: IIf([gioitinh]=Yes,”Nam”,”Nữ”)

  B1: chọn bảng phong ban, chọn query tạo ở câu 1

  B2: Tạo liên kết phongbanID

  B3: sử dụng Crosstab Query truy vấn như hình dưới.

  Xuất ra DSCB có ngày sinh từ ngày 01/01/1965 đến ngày 01/01/1985 và đồng thời những cán bộ trên cùng họ Nguyễn.

  Tìm CB họ Nguyễn: Like “Nguyễn *”

  Hoặc là Between #01/01/1965# And #01/01/1985#

  Một số dạng bài tập trong phần Query và lời giải bởi nhatthienkt.

  Chia sẻ trên BLOG của nhatthienkt’Blog

  Fnhuw

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Download, Cài Đặt Microsoft Office 2003 Soạn Thảo Văn Bản
 • Hướng Dẫn Học Access 2003 Bằng Hình Ảnh
 • #1 Adobe Premiere Pro Cs6 Full C.r.a.c.k + Key
 • Download Adobe Premiere Pro Cc 2022 Full Crack
 • Hướng Dẫn Dựng Phim Với Phần Mềm Adobe Premiere Pro
 • Access Token Là Gì? Hướng Dẫn Cách Lấy Access Token Facebook Dễ Dàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Dvd Video Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 3D 2013
 • Hướng Dẫn Trade Bitcoin Trên Sàn Forex Exness
 • Hướng Dẫn Chơi Bitcoin Cho Người Mới 2022 A
 • Đầu Tư Bitcoin 2022: Hướng Dẫn Cách Chơi Bitcoin Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Tạo & Sử Dụng Ví Bitcoin, Ethereum, Bch Trên Blockchain
 • Chủ đề tóm tắt trong bài viết

  Access Token là gì?

  Trên máy tính Access Token là một dạng mã thông báo truy cập chứa thông tin xác thực bảo mật cho lần đăng nhập đó và cũng như xác định được người sử dụng, nhóm người dùng và đặc quyền của người sử dụng đó trong một số trường hợp hoặc một ứng dụng cụ thể. Thông thường, khi mà người có Access Token thì họ có thể nhập mã này để truy cập thay vì mật khẩu.

  Nói tóm lại khi các dev (lập trình viên) tạo ra các mã Access Token trên một ứng dụng nào đó thì cần phải được người sử dụng đồng ý và chấp nhận yêu cầu của một ứng dụng nào đó trên facebook thì ứng dụng này mới có quyền biết được những thông tin tài khoản và các quyền đã được cấp. Việc sử dụng các Access Token trên facebook có thể khiến cho các lập trình viên này dễ dàng truy cập vào tài khoản giống như một người dùng mà không cần biết mật khẩu của họ

  Các loại mã Access Token mà bạn nên biết

  Hiện nay, facebook có mở các loại Access Token cho từng mục đích sử dụng khác nhau của nhà phát hành. Trong đó các đoạn mã truy cập này được phân làm 4 loại khác nhau như :

  1. User Access Token : Đây là một loại mã truy cập người dùng được sử dụng phổ biến nhất nó có tính năng gọi API để đọc, sửa và ghi dữ liệu Facebook của người dùng ứng dụng đó. Thông thường loại User Access Token này bao gồm thời gian ngắn hạn là từ 1 giờ đến 2 giờ và dài hạn trong vòng 60 ngày
  2. Page Access Token : Đây là một dạng mã truy cập trang nó cho phép ghi, sửa dữ liệu thuộc về một Trang đó trên Facebook (để thực hiện điều này thì cần phải có quyền manage_pages)
  3. App Access Token : Đây là dạng mã truy cập ứng dụng để sửa đổi và đọc cài đặt ứng dụng. Hơn nữa thì ở App Access Token này nó còn có thể hành động được trong Open Graph

  Access Token được lấy bằng cách nào ?

  Cách lấy mã truy cập người dùng (User Access Token)

  Lấy mã ngắn hạn

  Bước 1 : Để lấy được mã truy cập người dùng ngắn hạn (tức là từ 1 giờ đến 2 giờ) thì các bạn đi theo địa chỉ https://developers.facebook.com/tools/explorer để vào Graph API Explorer

  Bước 5 : Bây giờ, một pop-up khác sẽ hiển thị lên. Ở đây thì mình chọn một ứng dụng, bạn có thể theo dõi các quyền cung cấp trong phần “xem lại thông tin bạn cung cấp” và nếu đã ổn thì nhấn vào tiếp tục

  Lưu ý : Nếu như bạn đã quên cách kiểm tra mã ở bước trên thì còn một phương pháp đó là truy cập vào địa chỉ https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken để kiểm tra mã truy cập của mình

  Lấy mã dài hạn

  https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/access-tokens/refreshing/#generate-long-lived-token

  Cách lấy mã truy cập trang (Page Access Token)

  Lấy mã ngắn hạn

  Bước 1 : Để lấy được mã cấp trang ngắn hạn các bạn đi theo địa chỉ https://developers.facebook.com/tools/explorer để vào Graph API Explorer

  Lấy mã dài hạn

  Ở trong phần lấy mã Page Access Token dài hạn này thì có 2 phương pháp để lấy các bạn có thể thực hiện theo tùy ý thích để lấy được mã này.

  Cách 1 :

  Bước 1 : Đầu tiên các bạn cần phải lấy Access Token facebook full đầy đủ các quyền

  Bước 2 : Tiếp theo các bạn nhấn vào link được blog hỗ trợ chia sẻ ở phía dưới để tiến hành nhận Token

  https://graph.facebook.com/me/accounts/?access_token=QCBB...

  Bước 3 : Sau khi thực hiện xong, các bạn nhấn Enter thì facebook sẽ hiển thị toàn bộ các Access Token trên fanpage mà tài khoản đó bạn đang quản lý. Tại đây, bạn tìm đến fanpage muốn lấy token và tích chọn vào nó

  Bước 2 : Ở phần này các bạn vẫn truy cập vào link mà mình chia sẻ bên dưới

  https://graph.facebook.com/ID_PAGE?fields=access_token&access_token=QCBB…

  Lưu ý : Trong phần này thì bạn nên chú ý đến 2 trường đó là ID_PAGE là ID của fanpage mà bạn muốn lấy mã Access Token và QCBB… thay nó bằng token đã lấy được ở bước đầu tiên

  Bước 3 : Ở bước này thì hệ thống facebook sẽ hiện luôn ra token cho bạn mà không cần bước chọn nữa

  Cách lấy mã truy cập ứng dụng (App Access Token)

  Lấy mã ngắn hạn

  Trong việc lấy mã truy cập ứng dụng ngắn hạn thì các bạn vẫn cần phải vào được trình khám phá API đồ thị của facebook để lấy được token. Để thực hiện các bạn làm theo các bước sau :

  Bước 1 : Truy cập vào đường dẫn https://developers.facebook.com/tools/explorer

  Bước 2 : Tiếp theo bạn cần chọn ứng dụng mà mình muốn cấp quyền trong số các ứng dụng mà bạn đang quản lý

  Sau đó các bạn sẽ được đến cửa sổ phân quyền và thực hiện tương tự như các phương pháp lấy Access Token ở phía trên.

  Tips : Ngoài ra, đối với phương pháp lấy App Access Token ngắn hạn này bạn còn có thể sử dụng theo một phương pháp khác đó là vào địa chỉ https://developers.facebook.com/tools/accesstoken và trong phần Bạn cần cấp quyền cho ứng dụng để lấy mã truy cập thì lựa chọn cần quyền gấp là xong

  Access Token được sử dụng để làm gì ?

  Trên chia sẻ Access Token có lẽ bạn đã hiểu nó là gì thì nó cũng tùy thuộc vào quyền được cấp để từ đó có thể được sử dụng vào những mục đích như thế nào. Nói chung thì, token càng được cấp nhiều quyền thì sẽ càng được sử dụng nhiều hơn và trong số đó điển hình với các thao tác cơ bản như

  • Xem thông tin của người sử dụng
  • Đăng bài lên các gourp nhóm trên facebook
  • Đăng bài lên profile (tường cá nhân)
  • Like và share các bài viết

  Hướng dẫn cách hủy Access Token Facebook

  Như chia sẻ ở trên thì về Access Token là gì chắc mình cũng nói qua là chia sẻ đến với những bạn nào không biết về nó nên nếu bạn muốn tìm hiểu về cách để hủy Access Token Facebook thì đây là dạng mã chỉ tồn tại cùng với phiên đăng nhập của bạn nên để vô hiệu hóa cũng không phải là điều gì quá khó khăn cả. Ở đây mình có 2 phương pháp để hủy Access Token Facebook các bạn có thể tham khảo qua

  Cách 1 : Đăng xuất tài khoản trên facebook

  Thường đối với những mã ngắn hạn thì người dùng chỉ cần đăng xuất tài khoản của mình trên facebook (chắc chắn hơn là thoát mọi phiên đăng nhập tài khoản) là có thể hủy được Access Token đó. Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn chưa chắc chắn thì có thể áp dụng theo các phương pháp hơn đó là

  Thay đổi mật khẩu

  https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=password

  Xóa các ứng dụng mà bạn nghi ngờ

  https://www.facebook.com/settings?tab=applications

  Deactivate tài khoản facebook

  https://www.facebook.com/deactivate/

  Nếu như 3 phương pháp trên vẫn không làm gì được thì bạn có thể báo cáo cho Facebook qua

  https://www.facebook.com/hacked

  Cách 2 : Truy cập vào đường dẫn Token

  Ở phương pháp này các bạn cần biết được Access Token đó và nhấn theo đường dẫn được chia sẻ bên dưới

  https://api.facebook.com/restserver.php?method=auth.expireSession&access_token=QCBB...

  hoặc

  https://api.facebook.com/method/auth.expireSession?access_token=QCBB...

  Lưu ý : Thay QCBB… bằng địa chỉ token

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Pc Access Để Kết Nối Plc S7 200 Và Wincc
 • Hướng Dẫn Định Dạng Form Trong Access 2022
 • Hướng Dẫn Cách Làm Việc Với Dữ Liệu Trong Access 2022
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub Để Làm Phụ Đề Phim
 • Tạo Phụ Đề Phim Bằng Aegisub, Làm Sub Cho Video Trên Máy Tính
 • Access Là Gì? Các Chức Năng Chính Và Hướng Dẫn Sử Dụng Access

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Autocad 2022 Full Crack & Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Download Autocad 2012 Full Crack 32, 64 Bit + Hướng Dẫn Cài
 • Tất Tần Tật Những Cách Đo Góc Trong Cad Chi Tiết Nhất
 • Dạy Học Autocad Miễn Phí
 • Gợi Ý Cách In Hàng Loạt Trong Layout Trong Cad Nhanh Chóng Nhất
 • Access giúp người dùng làm được những phần mềm quản lý từ đơn giản đến nâng cao. Hiện nay Access trở thành công cụ hữu ích giúp cho các nhân viên văn phòng, các kế toán có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý cơ sở dữ liệu. Ngoài ra Access còn cung cấp các công cụ có thể lập trình xử lý giao diện, tạo các báo cáo và các mã lệnh.

  Nhìn chung, Access rất dễ sử dụng, từ những bạn chưa có kiến thức về lập trình. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn để tối ưu được những tính năng bên trong đó thì Access cũng cung cấp những công cụ để tùy chỉnh theo ý người sử dụng.

  Hướng dẫn sử dụng Access

  Phần mềm Access được ứng dụng rộng rãi và các cơ sở dữ liệu giúp cho người dùng lưu trữ và chỉnh sửa dễ dàng hơn. Bên cạnh việc nắm được khái niệm Access là gì thì bạn cũng cần tham khảo các bước làm quen với phần mềm Access như sau:

  • Bước 1: Bạn nhấp chuột vào tập tin (File) rồi chọn “Mới” (New). Ở đây các cơ sở dữ liệu có chứa trong các dạng thức khác nhau. Bởi vậy bạn có thể chọn mở một cơ sở dữ liệu trống , chọn mẫu có sẵn hoặc cơ sở dữ liệu web trống.
  • Bước 2: Tiến hành đặt tên cho dữ liệu. Tên được đặt tương ứng với nội dung của cơ sở dữ liệu đó. Điều này giúp bạn quản lý và tìm hiểu dễ dàng hơn các dữ liệu khác nhau trong phần mềm này. Sau đó gõ tên tập tin vào hộp thoại “Tên Tập tin” (File Name). Chọn “Tạo” (Create) để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mới.
  • Bước 1: Bạn phải xác định các cấu trúc của dữ liệu: Nếu bạn tạo dữ mới thì cần tạo cơ sở dữ liệu trống thì sắp xếp hợp lý. Có các loại định dạng dữ liệu như: kiểu bảng, kiểu biểu mẫu, kiểu báo cáo, kiểu truy vấn.
  • Bước 2: Tạo bảng đầu tiên: Nếu bạn bắt đầu dùng dữ liệu trống, nó sẽ tự động tạo ra bảng trống. Theo đó các bạn nên bắt đầu nhập vào bảng theo cách nhập thủ công hoặc sao chép và dán nội dung. Các dữ liệu đó được điền thành từng cột riêng biệt, mỗi một hồ sơ là một hàng riêng biệt.
  • Bước 3: Nhập dữ liệu khác: Nếu bạn muốn nhập dữ liệu từ một tập tin hay một vị trí cụ thể, bạn có thể thiết lập cho Access nhận các thông tin đó và tự nhập vào cơ sở dữ liệu. Nó giúp bạn có thể chia sẻ và lấy thông tin từ một tài liệu khác. Bạn chỉ cần chọn thực hiện như sau:
   • Chọn tab Dữ liệu Ngoài (External Data).
   • Chọn tập tin muốn nhập
   • Chuyển tới vị trí chứa dữ liệu
   • Xác định vị trí lưu mới
  • Bước 4: Thêm một cột khác: Nếu bạn muốn lưu các hồ sơ khác nhau trên những cơ sở dữ liệu khác nhau. Tạo cho dữ liệu được mượt hơn.
  • Bước 1: Cần hiểu được các hoạt động của các khóa: Theo đó mỗi một bảng sẽ có được một mục riêng. Trong bảng có sự mặc định, Access tạo cột ID để tăng số lượng mỗi mục. Cột này chính là khóa chính. Bảng cũng có những khóa ngoài. Bởi vậy nó có thể liên kết với một bảng khác trong cơ sở dữ liệu, trong đó liên kết chứa dữ liệu giống nhau.
  • Bước 2: Bạn nhấn chuột chọn tab Công cụ Cơ sở dữ liệu (Database Tools). Sau đó chọn nút Liên hệ (Relationships) trong mục Liên hệ.
  • Bước 3: Bạn kéo trường muốn đặt làm khóa ngoài. Thả trường vào trong cái vừa tạo đó. Sau đó bạn nhấn chuột vào Tạo (Create) trên cửa sổ xuất hiện để tạo mối liên hệ giữa các trường. Khi đó sẽ xuất hiện kết nối các trường với nhau. Tiếp đó bạn chọn mục “Buộc Tham chiếu Toàn vẹn” (Enforce Referential Integrity) khi tạo liên hệ.
  • Bước 1: Mở công cụ Thiết kế Truy vấn (Query Design). Tiếp đến chọn tab Tạo (Create) rồi chọn Thiết kế Truy vấn.
  • Bước 2: Chọn bảng: Tiếp đến bạn sẽ thấy xuất hiện Hiển thị Bảng (The Show Table) sẽ xuất hiện. Bạn nhấn chuột vào bảng cần chạy truy vấn đón sau đến sẽ nhấp chọn Đóng (Close).
  • Bước 3: Thêm trường được tạo ra. Bạn nhấn chuột vào cột truy vấn. Sau đó các trường sẽ được thêm vào bảng thiết kế (Design).
  • Bước 4: Thêm tiêu chuẩn: Bạn cũng có thể dùng các kiểu tiêu chuẩn khác nhau.
  • Bước 5: Nhấn chọn chạy chương trình (Run) để xem kết quả. Nút Chạy nằm trong tab Thiết kế (Design). Kết quả Truy vấn sẽ được hiển thị trong cửa sổ. Bạn có thể nhấn phím Ctrl + S để lưu truy vấn.
  • Bước 1: Chọn bảng cần tạo biểu mẫu. Thông thường mọi người sử dụng biểu mẫu để dễ dàng sử dụng và quan sát hơn.
  • Bước 2: Bạn nhấn chọn nút Biểu mẫu (Form) trong tab Tạo (Create). Khi đó bạn sẽ tạo được một biểu mẫu tự động các trường trong bảng.
  • Bước 3: Điều hướng biểu mẫu mới. Bạn nhìn thấy nút mũi tên ở phía dưới cùng sử dụng để di chuyển giữa các hồ sơ. Các trường sẽ áp dụng bằng cách ghi lại dữ liệu khi chuyển đổi giữa chúng. Bạn cũng có thể dùng nút này trên các cạnh để di chuyển từ hồ sơ đầu tiên tới hồ sơ cuối cùng.

  Các chức năng chính của Access

  Access là gì? Chắc hẳn bạn đã hiểu rõ qua phần giới thiệu trên. Theo đó, Access có rất nhiều chức năng thuận tiện cho việc quản trị dữ liệu. Rất phù hợp với các văn phòng. Các chức năng chính của Access là:

  • Chức năng thiết kế bảng.
  • Chức năng lưu trữ.
  • Chức năng cập nhật thông tin.
  • Chức năng đưa kết quả và xuất thông tin.
  • Chức năng thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng với nhau.

  Ai nên sử dụng Access? Với những tính năng được đề cập bên trên thì Access được đưa vào sử dụng trong các trường phổ thông nhằm giúp các em học sinh được làm quen với công nghệ thông tin. Cụ thể trong đó chính là xây dựng phần mềm để có thể theo con đường công nghệ thông tin.Bên cạnh đó, một số công ty cũng sử dụng Access để xây dựng phần mềm quản lý nội bộ.

  Access cũng được lựa chọn là chương trình chính để thi chứng chỉ tin học nâng cao của bộ giáo dục đào tạo. Do vậy mà Access là chương trình phổ cập dành cho tất cả mọi người để làm việc hiệu quả hơn. Một số trường đại học cũng sử dụng Access làm một trong những môn chính cho các khối ngành kinh tế, kế toán…

  • Phần cơ bản: Nhìn chung phần này tương đối cho người mới sử dụng vì chỉ dùng thao tác kéo thả nên tương đối đơn giản và dễ làm. Đây là những truy vấn đơn giản với thống kê, cách tạo form và làm bảng báo cáo….
  • Phần nâng cao: Đây là phần phức tạp hơn, do vậy cũng “khó nhằn” hơn với nhiều một số bạn. Phần nâng cao xây dựng với những chức năng xử lý khó hơn và những truy vấn phức tạp để lấy ra dữ liệu. Bên cạnh đó, nếu muốn xây dựng một chương trình theo ý muốn thì bạn cần phải biết về lập trình. Trong Access thì ngôn ngữ lập trình là VBA – đây là một ngôn ngữ được dùng để trong bộ office của Microsoft.

  Access basic là gì, Access switch là gì, Access cơ bản, Access là gì trắc nghiệm, tìm hiểu Access là gì

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007
 • Đóng Gói Chương Trình Lập Trình Trên Microsoft Access 2010
 • Cài Đặt Triển Khai Access Control List Centos 7
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Cấu Hình Chi Tiết Totolink N600R Chi Tiết
 • Download Microsoft Office 2003 Full
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Thực Hành Access 2003
 • Giáo Trình Microsoft Office Access 2003
 • Giới Thiệu Về Báo Cáo Trong Access
 • Autocad Architecture 2014 (32&64Bit) Full Crack
 • Các Cách Vẽ Góc Trong Cad Dễ Nhất
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Project 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Project 2010, Access Thuc Hanh So 4, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bai Thuc Hanh 7 Tin Hoc 12 Access 2003, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Thực Hành Access 2007, Thực Hành Access 2003 Lớp 12, Access 2010, Bài Giảng Access 2010, Giáo Trình Access 2010, Bài Tập Thực Hành Word 2010, Bài Tập Thực Hành Excel 2010, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2010, Bài Tập Thực Hành Office 2010, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43/2010/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 87/2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51/2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra 2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 06/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 46/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 77/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 94/2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 42/2010/nĐ-cp, Thông Tư 85/2010/tt-bqp Ngày 01/07/2010 Của Bộ Quốc Phòng Về Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dqtv, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thực Trắc Nghiệm Bài 19, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dân Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 14, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Bài 10 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Hội Lhtn Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Access, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Đội, Hướng Dẫn Sử Dụng Access, Bài Thực Hành Số 7 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 11, Báo Cáo Thực Tập Lữ Hành Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 34, Hướng Dẫn Thực Hành Môn Cảm Xạ, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Lữ Hành Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Thi Thực Hành B2, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 7.lớp 12 Môn Tin Học, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 7 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô B2, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 32, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 10 Tin 12, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lý 8, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 10 Tin Học 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 8 Tin Học 12, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Bài 9, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe B2, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe Máy, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 8 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 11, Hướng Dẫn Thực Hành Máy Xúc, Hướng Dẫn Thực Hành 3ds Max, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 10, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 1, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 10, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 9, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 38, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 7, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12,

  Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Project 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Project 2010, Access Thuc Hanh So 4, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bai Thuc Hanh 7 Tin Hoc 12 Access 2003, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Thực Hành Access 2007, Thực Hành Access 2003 Lớp 12, Access 2010, Bài Giảng Access 2010, Giáo Trình Access 2010, Bài Tập Thực Hành Word 2010, Bài Tập Thực Hành Excel 2010, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2010, Bài Tập Thực Hành Office 2010, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43/2010/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 87/2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51/2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra 2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 06/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 46/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 77/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 94/2010, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 42/2010/nĐ-cp, Thông Tư 85/2010/tt-bqp Ngày 01/07/2010 Của Bộ Quốc Phòng Về Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dqtv, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thực Trắc Nghiệm Bài 19,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Access 2014
 • Tạo Các Biểu Mẫu Form Để Nhập Dữ Liệu Trong Ms Access
 • Tổng Quan Trình Hướng Dẫn Giải Pháp Gói
 • Đóng Gói, Tạo File Exe Bằng Inno Setup
 • Cách Tạo Biểu Mẫu Trong Microsoft Access 2010
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×