Top 15 # Huong Dan Cách Sử Dụng Proshow Producer Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Proshow Producer 7 Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow Producer, Proshow Producer 7 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 5.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Proshow Producer, Proshow Producer 9.0, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow, Hướng Dẫn Làm Video Mở Đầu Đẹp Bằng Proshow, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Gold 5.0, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Môi, Hướng Dẫn Sử Dụng Cs6, Hướng Dẫn Sử Dụng C-pro, Hướng Dẫn Sử Dụng K 3d, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Đĩa ảo, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng A8, Hướng Dẫn Sử Dụng 3cx, Hướng Dẫn Sử Dụng Ai, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô, Hướng Dẫn Sử Dụng 4g Lte, Hướng Dẫn Sử Dụng ủ Kén Tằm, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Ssd, Hướng Dẫn Sử Dụng 4d, Hướng Dẫn Sử Dụng Hạt ươi, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng 580, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d3, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 7, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 8, Hướng Dẫn Sử Dụng Lms, Hướng Dẫn Sử Dụng Địu 6 Tư Thế, Hướng Dẫn Sử Dụng Van 5 Cửa, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi ủ, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Hấp ướt, Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu K+, Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi H.264, Hướng Dẫn Sử Dụng I12, Hướng Dẫn Sử Dụng Dầu ăn, Hướng Dẫn Sử Dụng Dầu Dừa, Hướng Dẫn Sử Dụng Htc One X At&t, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cắm Hẹn Giờ, Hướng Dẫn Sử Dụng 4, Hướng Dẫn Sử Dụng K+, Hướng Dẫn Sử Dụng Eos M, Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn ông, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d4, Hướng Dẫn Sử Dụng Đũa L, Hướng Dẫn Sử Dụng 6s, Hướng Dẫn Sử Dụng 570 Es Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng 50d, Hướng Dẫn Sử Dụng Al-06, Hướng Dẫn Sử Dụng X-t20, Hướng Dẫn Sử Dụng Gf-09, Hướng Dẫn Sử Dụng âm Ly, Hướng Dẫn Sử Dụng Cá Hộp, Hướng Dẫn Sử Dụng 4g, Hướng Dẫn Sử Dụng âm Vật Giả, Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Atm, Hướng Dẫn Sử Dụng Dev C++, Hướng Dẫn Sử Dụng 930, Hướng Dẫn Sử Dụng Eve-ng, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Zip, Hướng Dẫn Sử Dụng 82x, Hướng Dẫn Sử Dụng 630, Hướng Dẫn Sử Dụng 70d, Hướng Dẫn Sử Dụng 7d, Hướng Dẫn Sử Dụng D.e.p, Hướng Dẫn Sử Dụng 925, Hướng Dẫn Sử Dụng 40d, Hướng Dẫn Sử Dụng Quả óc Chó, Hướng Dẫn Sử Dụng 3g, Hướng Dẫn Làm Hộp Đựng Quà Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng R, Hướng Dẫn Sử Dụng R-sim, Hướng Dẫn Sử Dụng R-sim Iii, Hướng Dẫn Sử Dụng Vpn, Hướng Dẫn Sử Dụng 3d Max, Hướng Dẫn Sử Dụng C, Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn, Hướng Dẫn Sử Dụng Obs,

Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow Producer, Proshow Producer 7 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Producer 5.0, Hướng Dẫn Viết Có Dấu Trong Proshow Producer, Proshow Producer 9.0, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Trong Proshow Producer, Hướng Dẫn Viết Tiếng Việt Proshow Producer 6.0, Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow, Hướng Dẫn Làm Video Mở Đầu Đẹp Bằng Proshow, Hướng Dẫn Viết Chữ Trong Proshow Gold 5.0, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Môi, Hướng Dẫn Sử Dụng Cs6, Hướng Dẫn Sử Dụng C-pro, Hướng Dẫn Sử Dụng K 3d, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Đĩa ảo, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng A8, Hướng Dẫn Sử Dụng 3cx, Hướng Dẫn Sử Dụng Ai, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô, Hướng Dẫn Sử Dụng 4g Lte, Hướng Dẫn Sử Dụng ủ Kén Tằm, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Ssd, Hướng Dẫn Sử Dụng 4d, Hướng Dẫn Sử Dụng Hạt ươi, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng 580, Hướng Dẫn Sử Dụng 5d3, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 7, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 8, Hướng Dẫn Sử Dụng Lms, Hướng Dẫn Sử Dụng Địu 6 Tư Thế,

Sử Dụng Phần Mềm Làm Video Proshow Producer

Proshow Producer là một trong những phần mềm làm video mạnh mẽ nhất hiện nay. Được phát hành bởi hãng Photodex với rất nhiều chức năng như làm video slideshow, cắt video, chèn chú thích cho video..cùng rất nhiều hiệu ứng đẹp cho ảnh, chữ và audio trong video.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm làm video Proshow Producer toàn tập

Về cách cài đặt cũng như kích hoạt bản quyền cho phần mềm hi vọng bạn sẽ tự làm được, mình sẽ không hướng dẫn cũng như cung cấp mã kích hoạt vì nó là một phần mềm trả phí và điều này là vi phạm chính sách bản quyền (Bạn có thể Google Search thêm nếu chưa biết cài đặt và kích hoạt phần mềm) ở bài này mình sẽ chỉ tập trung hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm mà thôi. Nào chúng ta bắt đầu.

Mục Lục Hướng dẫn

1. Cách đưa ảnh vào Proshow Producer

2. Cách đưa video vào Proshow Producer

Cách đưa video vào phần mềm cũng tương tự như cách đưa ảnh ở trên. Ở đây mình chỉ lưu ý thêm là bạn phải đảm bảo tên file phải đúng bản chất định dạng của file, nghĩa là ví dụ bạn có file ảnh định dạng là .jpg nhưng vì một lý do nào đấy bạn lại sửa tên file thành định dạng .png tương tự với file video bạn cũng không được làm vậy. Ở đây mình muốn nói là không được đổi tên chứ bạn dùng phần mềm nào đó để đổi đuôi thì vẫn OK không vấn đề gì cả.

3. Cách chèn nhạc vào Proshow Producer

5. Cách tạo hiệu ứng trong Proshow Producer

Lỗi video sau khi xuất bị chèn dòng chữ màu vàng

Nguyên nhân của lỗi này là do phần mềm bạn đang dùng chưa được kích hoạt bản quyền, như mình đã nói ở phần cài đặt là mình sẽ không hỗ trợ việc cài đặt và kích hoạt bản quyền(Cái này bạn có thể Google Search để xử lý) . Mình chỉ có thể gợi ý nguyên nhân để bạn xử lý thôi.

Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow Producer Và Proshow Gold 5.0

Hôm nay mình xin giới thiệu phần mềm này tới để các bạn có nhu cầu thì tham khảo. Các bác nào pro rồi thì đóng góp ý kiến để trao đổi kinh nghiệm cùng nhau phát triển!

Mình sẽ trình bày theo 2 phần: 1. Giới thiệu phần mềm. 2. Một số tính năng chính của chương trình.

1.Giới thiệu phần mềm : Với phần mềm Proshow Producer (hay bản Proshow Gold) thì bạn sẽ tạo cho mình những đoạn phim mang đậm tính cá nhân, Web show, Photo Album với gần 300 hiệu ứng đẹp, tha hồ cho bạn lựa chọn. Giao diện rất thân thiện, chắc chắn sẽ giúp bạn làm được tác phẩm của mình 1 cách nhanh chóng và vừa ý. Lưu ý là trên thị trường hiện nay có tới 2 phiên bản: bản Proshow Producer và bản Proshow Gold, cũng có các tính năng gần giống nhau. Chỉ khác là bản Proshow producer là bản “xịn” hơn, chuyên nghiệp hơn nên nó có một số tính năng khác hơn so với bản Proshow Gold. Nhưng nếu đã nắm rõ được các tính năng của Proshow Producer rồi thì việc dùng Proshow Gold sẽ rất dễ dàng.

2. Một số tính năng chính của chương trình Khi chạy chương trình. bạn sẽ thấy giao diện của phần mềm như sau:

Như bạn thấy ảnh số 3 , mình để thời gian chạy ảnh là 5 giây. Thời gian hiệu ứng chuyển động là 3 giây, ảnh 4 là 4 giây và 3 giây. Những mốc thời gian này bạn có thể đặt tùy ý . Nhưng lưu ý khi sử dụng tính năng này trong video ( nên để thời gian của đoạn film cho vào bằng thời gian xuất hiện để không bị mất đoạn phim cũng như bị ” đứng hình ” khi dư thời gian ). Phần tiếp theo khá hay đó là chọn hiệu ứng cho hình ảnh chuyển động từ ảnh này sang ảnh khác.

Mặc định của chương trình bạn sẽ nhìn thấy hai chữ AB liền nhau.. Đây là hiệu ứng Crossfade – Linear, mặc định của chương trình ( thật ra cái này chẳng có hiệu ứng gì cả, chỉ là mờ ảnh trước rồi xuất hiện ảnh sau thôi). Để thay đổi hiệu ứng mặc định bằng các hiệu ứng khác bạn chỉ cần kích chuột vào chữ AB. Khi đó nó sẽ xuất hiện hộp thoại Choose Transition như hình sau đây:

Nếu thời gian chuyển động ảnh và thời gian chạy hiệu ứng của bạn lớn hơn thời gian của bài hát thì bạn có thể chỉnh lại sao cho chiều dài của đoạn đúng bằng thời gian bài hát. Nếu đoạn phim dài thì bạn có thể thêm bài hát khác vào tiếp sau hoặc trước bài hát vừa chọn. Bước tiếp theo là hiệu chỉnh riêng cho từng tấm hình hoặc clip. Để áp dụng hiệu chỉnh cho từng bức hình , bạn có thể nhấp đúp chuột vào tấm hình hoặc nhần chuột phải, chọn Slide Options. Tốt nhất là nhấp đúp cho nhanh gọn. Tùy theo phiên bản của chương trình mà nó hiện lên các khung điều chỉnh khác nhau. Mình đang sử dụng phiên bản 4.0 thì nó hiện ra cái bảng sau đây.

Trong phần Silde Options này , nó bao gồm 5 mục dùng để chỉnh sửa hoặc thêm cái hiệu ứng cho bức ảnh. + Mục Slide : Trong mục này có 3 mục nhỏ như hình ảnh là : Slide Styles, Slide Settings và Background. – Slide Styles : có nhiều Style cho bạn lựa chọn ở thanh hàng dọc bên trái màn hình. – Slide Settings : giao diện chương trình cực kì thân thiện, chỉ thoáng nhìn qua là bạn đã có thể sử dụng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Như là đặt tên cho Slide, thêm chú thích, thời gian … Sau khi điều chỉnh, bạn có thể nhấn nút play để xem những gì mình đã làm qua khung hình bên phải màn hình.

– Background : ở mục này, bạn có thể chọn cho mình một hình nền cố định cho tất cả khung hình. Nhấn nút On/Off để chọn chế độ này. Các thanh công cụ bên dưới hỗ trợ bạn làm đẹp hơn cho hình ảnh bạn chọn.

+ Mục Layers : Trong mục này cũng có 3 mục nhỏ là Layer Settings, Video Settings và Editing. – Layer Settings : ở mục này bạn có thể đặt tên cho layer được chọn, thêm chú thích, xoay ảnh, phóng to hoạch thu nhỏ ảnh … Vẫn có một màn hình bên phải để bạn theo dõi sự thay đổi.

– Video Settings : Nếu bạn cho 1 clip vào chương trình thì mục này rất là hữu ích. Một vài điểm quan trọng của mục này là thiết lập tốc độ nhanh hay chậm của clip ( speed), chỉnh âm lượng của clip, thời gian mở đầu và kết thúc ( tính theo layer trước và sau nó) và một phần quan trọng đôi khi không thể thiếu đó là mục Trim Video. Bạn có thể cắt bỏ những phần clip không muôn cho vào slide của mình. Rất đơn giản và nhanh chóng mà bạn không cần phải sử dụng một chương trình cắt video nào khác.

– Editing : Cho phép bạn hiệu chỉnh hình ảnh hoặc video theo các thanh ngang bên trái màn hình như Opacity ( Độ trong suốt ), Brightness ( Độ sáng ), White Point ( Độ trắng ), Black Point ( Độ đen), Contrast ( Độ tương phản ), Hue ( Điều chỉnh màu sắc ), Sharpen ( Độ sắc nét ), Blur ( Độ mờ ). Một số mục bên dưới nữa không quan trọng lắm, nếu bạn nào muốn khám phá thì tha hồ điều chỉnh, kết quả sẽ xuất hiện ở màn hình bên phải.

+ Mục Effects : Ở mục này, các bạn sẽ thấy 2 màn hình bên trên và thanh điều chỉnh của mỗi màn hình nằm bên dưới, tương ứng cho mỗi màn hình là kết quả trước và sau khi điều chỉnh. Các mục điều chỉnh gần như tương tự với mục mình đã nói bên trên.

Video hướng dẫn sử dụng Proshow Producer và Proshow Gold 5.0:

Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow Producer, Cách Làm Video Từ Ảnh

Proshow producer được biết đến là phần mềm làm video từ hình ảnh kết hợp với âm thanh rất chuyên nghiệp và được nhiều người sử dụng. Không những vậy hướng dẫn sử dụng proshow producer cũng không quá khó khăn, đây được đánh giá là phần mềm tạo video dễ sử dụng nhất.

Video hướng dẫn làm video bằng proshow producer chi tiết

Nhằm giúp bạn đọc có thể dễ dàng hơn trong việc nắm bắt nội dung hướng dẫn sử dụng proshow producer để làm video kênh 68 đã có một video hướng dẫn chi tiết bạn có thể tham khảo bên dưới:

Khánh Khiêm Blog & Chia sẻ tin học 123 thuộc hệ thống website của Kênh 68. Chính vì vậy video trên thuộc bản quyền của Kênh 68.

Hướng dẫn cách sử dụng proshow producer giúp tạo video chuyên nghiệp từ hình ảnh và nhạc

Hướng dẫn đưa hình ảnh, video vào proshow producer

Để có thể tạo được video từ hình ảnh, tất nhiên chúng ta cần phải biết cách thêm hình ảnh mà bạn đã chuẩn bị trước đó vào phần mềm. Để làm được điều này tại giao diện của proshow producer sẽ có mục folder list đây là nơi hiển thị tất cả thư mục có trên máy tính của bạn.

Hướng dẫn cách thêm style cho hình ảnh

Để giúp video của bạn thêm sinh động và nhiều hiệu ứng hơn chúng ta cần phải thêm style cho những hình ảnh đó. Vậy làm thế nào để có thể thêm style cho hình ảnh trong proshow producer?

Cách viết chữ trên proshow producer

Đôi khi trong video bạn tạo cần có thêm “chữ” như một lời chú thích, giải thích cho nội dung video. Việc thêm chữ trong proshow producer cũng rất đơn giản.

Cách viết tiếng việt không bị lỗi font trên proshow producer

Bình thường khi bạn gõ tiếng việt có dấu trên proshow producer sẽ bị dính lỗi font chữ, bởi proshow chưa hỗ trợ tiếng việt. Đây cũng là lỗi mà rất nhiều người mắc phải cũng chưa biết cách sử lý. Để khắc phục chúng ta cần tải và thêm bộ font chữ VNI cho máy tính. Sau đó thực hiện 1 số thiết lập trên phần mềm proshow producer.

Để dễ nắm bắt hơn bạn có thể tham khảo video ở trên (Phút 13 – 14)

Hướng dẫn cách chèn nhạc vào proshow producer

Transitions được hiểu là hiệu ứng chuyển cảnh giúp video của bạn lôi cuốn và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Để có thể thêm hiệu ứng chuyển cảnh bạn cần làm như sau:

Hướng dẫn cách xuất video trong proshow producer

Để xuất video trong proshow producer đầu tiên bạn chọn Publist phía trên phần mềm. Tiếp theo chọn Youtube. Một cửa sổ hiện ra cho phép bạn lựa chọn chất lượng video muốn xuất ra trong mục Quality. Sau khi các bạn chọn xong, các bạn nhấn vào nút Save video to my computer để lưu video vào máy.