Xem Nhiều 2/2023 #️ Thiết Lập Email Trong Ứng Dụng Outlook For Android # Top 2 Trend | Karefresh.com

Xem Nhiều 2/2023 # Thiết Lập Email Trong Ứng Dụng Outlook For Android # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thiết Lập Email Trong Ứng Dụng Outlook For Android mới nhất trên website Karefresh.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng di động Outlook cho Android, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook.

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản cơ quan yêu cầu ứng dụng Intune Company Portal, cài đặt nó từ cửa hàng Google Play trước khi thiết lập Outlook cho Android. Người quản trị CNTT của bạn có thể hoặc cũng có thể không yêu cầu bạn Đăng ký thiết bị Android của bạn trong Intune.

Cài đặt ứng dụng Outlook cho Android từ Google Play Store và sau đó mở nó.

Nhấn vào Bắt Đầu nếu đây là lần đầu tiên của bạn.

Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào đăng nhập hoặc tiếp theo.

Lưu ý: Màn hình đăng nhập của bạn có thể hiển thị khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn.

Sau khi bạn bắt đầu quy trình đăng ký, bạn phải hoàn thành quy trình trong toàn bộ kể từ khi tạm dừng cho nhiều hơn một vài phút thường dừng tiến độ của bạn và yêu cầu bạn phải bắt đầu lại. Nếu quá trình này không thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Company Portal để thử lại.

Mở Cửa hàng Google Play. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Company Portal.

Nếu bạn được nhắc tạo cấu hình công việc trong quy trình đăng ký, hãy tham khảo bài viết Tạo cấu hình công việc và đăng ký thiết bị của bạn trong Intune. Nếu không, hãy làm theo quy trình trong bài viết Đăng ký thiết bị chạy Android trong Intune để đăng ký điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android của bạn.

Mở ứng dụng Outlook cho Android. Nếu bạn được nhắc tạo cấu hình công việc, hãy sử dụng phiên bản cấu hình công việc của Outlook để thêm tài khoản của bạn.

Lưu ý: Khi thiết bị được đăng ký, bạn có thể cài đặt các ứng dụng được quản lý – gồm cả Outlook – theo một số cách khác nhau:

Bạn cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Company Portal

Có thể công ty của bạn sẽ tự động cài đặt ứng dụng trong quy trình đăng ký

Bạn cài đặt ứng dụng từ Google Play được quản lý

Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Tiếp tục.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không được tự động tìm thấy, hãy nhập địa chỉ email công ty bạn, nhấn vào Thêm tài khoản, rồi nhập mật khẩu của bạn khi được nhắc.

Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

Công ty của bạn cũng có thể triển khai các biện pháp kiểm soát yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục. Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

Nếu người quản trị CNTT của bạn đã đặt các chính sách bổ sung, bạn có thể cần nhấn vào Kích hoạt và Kích hoạt một lần nữa.

Lưu ý: Sau khi bạn mở Outlook, trải nghiệm của bạn sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm các cài đặt chính sách của công ty bạn, cũng như việc trước đó bạn đã truy nhập tài nguyên công ty bằng thiết bị của mình hay chưa. Hãy làm theo các lời nhắc xuất hiện trên thiết bị cho trường hợp cụ thể của bạn.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook for Android! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

Các chính sách bảo vệ ứng dụng của Intune có thể được đặt cấu hình và triển khai mà không cần đăng ký thiết bị. Tuy nhiên, đối với các thiết bị chạy Android, bạn vẫn phải cài đặt ứng dụng Intune Company Portal trên thiết bị để các chính sách bảo vệ ứng dụng được thực thi.

Mở Cửa hàng Google Play. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Company Portal.

Nếu bạn chưa có, cài đặt ứng dụng Outlook cho Android từ Google Play Store hoặc Bấm vào đây để nhập số điện thoại của bạn và nhận được một nối kết tải xuống.

Mở ứng dụng Outlook cho Android.

Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập.

Lưu ý:

Trải nghiệm của bạn có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công ty bạn. Ví dụ: bạn có thể được nhắc xác thực bằng ứng dụng Microsoft Authenticator hoặc xác minh bản thân qua tin nhắn văn bản hay điện thoại. Để biết chi tiết, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

Công ty của bạn cũng có thể đã triển khai các biện pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục. Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

Nếu được nhắc thêm tài khoản khác, hãy nhấn vào Có lẽ để sau.

Nhấn vào Bỏ qua hoặc trượt nhanh qua các màn hình tính năng.

Thông báo Tổ chức của bạn hiện đang bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng này. Bạn cần khởi động lại ứng dụng để tiếp tụcxuất hiện. Nhấn vào OK.

Khởi động lại Outlook cho Android, rồi thiết lập Số định danh cá nhân (PIN) khi được nhắc.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook for Android! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

Nếu bạn chưa có, cài đặt ứng dụng Outlook cho Android từ Google Play Store hoặc Bấm vào đây để nhập số điện thoại của bạn và nhận được một nối kết tải xuống.

Gõ nhẹ vào Exchange.

Nhập địa chỉ email công ty của bạn và mật khẩu để tự động cấu hình tài khoản của bạn. Gõ nhẹ vào Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu không cấu hình tự động, gõ nhẹ vào Tiếp tục, rồi nhập thiết đặt sau đây theo cách thủ công:

Tên máy chủ: Điều này thường là cùng một tên bạn nhập khi kiểm tra email của bạn trên web.

Tên miền: Điều này là tùy chọn thông thường. Nếu không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn.

Tên người dùng: Đây là địa chỉ email công ty của bạn.

Mật khẩu: Đây là mật khẩu dành cho tài khoản email công ty của bạn.

Gõ nhẹ vào Tiếp theo khi hoàn thành và trượt nhanh qua các tính năng.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook for Android! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Trang tính Gian lận Outlook cho Android

Nhập địa chỉ email. Nhấn Tiếp theo.

Nhấn vào Thiết lập tài khoản theo cách thủ công, nếu có, rồi chọn Exchange và bật Cài đặt nâng cao trên trang của nhà cung cấp email.

Nhập chi tiết cài đặt máy chủ của bạn, nếu có, rồi nhấn vào biểu tượng dấu kiểm.

Cài đặt Máy chủ Thư đến

Tên người dùng Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, chẳng hạn như yourname@yourdomain.com.

Mật khẩu Sử dụng mật khẩu mà bạn sử dụng để truy nhập vào email của mình.

Máy chủ

Cổng Sử dụng 443 hoặc 993.

Loại bảo mật Chọn SSL/TLS hoặc đảm bảo hộp kiểm sử dụng kết nối bảo mật (SSL) được chọn, sau đó gõ nhẹ vào tiếp.

Cài đặt máy chủ SMTP thư đi

Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản email lần nữa hoặc đồng ý/kích hoạt mọi quyền cần thiết.

Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email IMAP hay POP hoặc không có tài khoản email với Exchange ActiveSync, hãy sử dụng những hướng dẫn sau. Khi thiết lập tài khoản email bằng IMAP hoặc POP, chỉ có email của bạn đồng bộ–lịch hoặc danh bạ sẽ không đồng bộ. IMAP và POP là gì?

Để thiết lập tài khoản POP, hãy xem mục Thiết lập tài khoản email POP trong Outlook for iOS hoặc Android.

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải truy nhập vào trang web nhà cung cấp email của bạn.

Truy nhập trang web nhà cung cấp email của bạn.

Ví dụ: nếu bạn sử dụng tài khoản email @hotmail.com, hãy đăng nhập vào chúng tôi hoặc nếu bạn sử dụng Gmail, hãy truy nhập Gmail.com.

Đi đến thiết đặt tài khoản hoặc hồ sơ của bạn.

Thay đổi mật khẩu của bạn.

Outlook cho Android sẽ phát hiện ra lỗi đồng bộ và sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giúp Outlook cho Android đồng bộ bằng mật khẩu mới của mình, hãy xóa tài khoản email của bạn, rồi thêm lại tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi mật khẩu cho tài khoản email cũng đồng thời là tài khoản Microsoft của mình thì có thể bạn cần phải đăng nhập lại trên các trang web và ứng dụng Microsoft khác.

Hướng Dẫn Cấu Hình, Thiết Lập Email Với Ứng Dụng Mail Thunderbird

Tiếp theo bạn đăng nhập vào chúng tôi và vào phần cấu hình để bật các chế độ sau

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email cho doanh nghiệp hoặc Tài khoản Gmail theo tên miền riêng, sau đó kích hoặc chức năng POP, IMAP.

Đăng nhập vào tài khoản sau đó ấn chuột trái vào icon bánh răng bên góc phải sau đó chọn cài đặt

Bước 2: Kích hoạt chế độ truy cập ứng dụng kém bảo mật hay BẬT LESS SECURE APP ACCESS Chế độ này để kích hoạt tính năng Gmail cho phép truy cập trên các ứng dụng không thuộc gmail như outlook hoặc các ứng dụng bên thứ 3 dùng truy xuất mail:

Sau khi khởi động, giao diện chính của ứng dụng sẽ như sau:

Sau khi nhấn Continue, ThunderBird sẽ tự động xác lập các thông số kỹ thuật phù hợp với địa chỉ email đã được nhập vào.

Bạn tích vào ô POP3 (giữ dữ liệu mail trên máy tính của bạn)

Nhấn Create Account để tạo tài khoản:

Để biết thêm về dịch vụ email của Google, các bạn hãy tham khảo trực tiếp Biểu giá Gmail tên miền riêng, trong đó những thông tin cần chú ý là:

– Giao thức POP3 mail server yêu cầu SSL: chúng tôi với port 995.

– Giao thức SMTP mail server yêu cầu TLS3 hoặc SSL: chúng tôi và port TLS/STARTTLS là 587, còn port SSL là 466.

– Địa chỉ email có dạng: abc@gmail.com hoặc abd@tenmiencongtyban.com

Cách Reset Ứng Dụng Outlook Trên Android

Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách reset ứng dụng Outlook trên Android Nếu bạn đã thử khởi động lại ứng dụng và điện thoại, nhưng ứng dụng Outlook vẫn không đồng bộ email, lịch và file, thì bạn có thể reset lại ứng dụng để khắc phục sự cố.

Microsoft Outlook cho Android là một phần mềm tuyệt hảo để duy trì kết nối với mọi thứ các tài khoản email, kể cả Outlook, Gmail, Office 365, Exchange và thậm chí cả tài khoản Yahoo. Ngoài ra, bạn cũng cũng đều có thể dễ dàng quản lý lịch và file của mình bằng một dùng thử duy nhất.

Đây là một phần mềm gần như hoàn hảo, vấn đề duy nhất với Outlook là đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận biết rằng các email mới mất nhiều thời gian để xuất hiện trong hòm thư đến hoặc là chúng sẽ không đồng bộ.

Nếu bạn đã thử khởi động lại phần mềm và điện thoại, nhưng phần mềm Outlook vẫn chưa đồng bộ email, lịch và file, thì bạn có thể reset lại ứng dụng để khắc phục sự cố.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn đọc các bước dễ dàng để reset lại phần mềm Outlook khi nó không hoạt động trên thiết bị Android.

Cách reset lại Microsoft Outlook cho Android cũ

Giả sử bạn đang chạy Android Nougat hoặc Marshmallow, bạn có thể làm theo những bước sau để reset lại ứng dụng Outlook.

1. Mở Settings.

2. Trong Device , nhấn vào Apps.

3. Nhấn vào Outlook.

4. Nhấn vào Storage.

5. Nhấn nút Clear Data và Clear Cache để reset lại ứng dụng.

Nhấn nút Clear Data và Clear Cache

Khi bạn đã xong xuôi các bước, ứng dụng Outlook sẽ reset lại về cài đặt mặc định và bạn sẽ càng phải đăng nhập vào tài khoản email của mình, nhưng lần này email và thông báo sẽ được đồng bộ.

Cách reset lại Microsoft Outlook cho Android 10

Reset lại Outlook trên Android 10 với những bước sau:

1. Mở Settings.

2. Nhấn vào Storage.

3. Nhấn vào Other apps.

4. Nhấn vào Outlook.

5. Nhấn nút Clear Data và Clear Cache để reset lại ứng dụng.

Nhấn nút Clear Data và Clear Cache để reset lại ứng dụng

Sau khi bạn kết thúc các bước, phần mềm Android sẽ reset lại về cài đặt mặc định và giống như với các thiết bị chạy hệ điều hành Android cũ, bạn sẽ luôn phải đăng nhập lại vào tài khoản email của mình.

Android, Outlook, reset Outlook, cách reset Outlook, cách reset Outlook trên Android, reset Outlook trên Android

Nội dung Cách reset ứng dụng Outlook trên Android được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. chúng tôi tks.

Thiết Lập Vpn Trên Android

Khi chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động trực tuyến hơn, đặc biệt là hiện nay hầu hết mọi người đều ở nhà, việc giữ an toàn và riêng tư cho hoạt động của bạn ngày càng quan trọng. Một VPN tốt (Mạng riêng ảo) có thể đi một chặng đường dài trong việc giải quyết một số mối quan tâm này. Bạn muốn thiết lập VPN trên Android? Đây là cách làm!

Thiết lập VPN trên Android

Theo chúng tôi, sử dụng ứng dụng Android chuyên dụng là cách dễ nhất và nhanh nhất để cài đặt và định cấu hình VPN trên Android. Do đó, đây là những gì chúng tôi khuyên người dùng Android. Tuy nhiên, hãy đảm bảo VPN của bạn cung cấp một ứng dụng Android chuyên dụng nếu bạn đang đi theo con đường này. Rốt cuộc, không phải tất cả các nhà cung cấp VPN đều làm như vậy. Tuy nhiên, hầu như tất cả các nhà cung cấp VPN phổ biến hiện nay đều có một ứng dụng Android tốt hoặc thậm chí là tốt.

Thiết lập VPN trên Android bằng ứng dụng

1. Nhận đăng ký và tài khoản với nhà cung cấp VPN ưa thích của bạn.

2. Tải xuống ứng dụng Android của nhà cung cấp VPN của bạn từ Cửa hàng Google Play.

4. Mở ứng dụng. Một thông báo có thể sẽ xuất hiện, trong đó ứng dụng yêu cầu bạn cho phép tạo kết nối VPN với thiết bị của bạn. Nhấp vào “cho phép” hoặc “có” (hoặc bất kỳ nút nào bạn cần nhấp để cho biết sự cho phép của bạn).

5. Đăng nhập bằng dịch vụ VPN. Bạn có thể đã nhận được một email từ dịch vụ VPN của bạn bây giờ có chứa hướng dẫn đăng nhập và / hoặc bạn có thể đã tự tạo mật khẩu. Sử dụng các chi tiết này để đăng nhập vào dịch vụ VPN.

6. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đến trang tổng quan của ứng dụng VPN, nơi bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp VPN của mình.

7. Chọn vị trí máy chủ và máy chủ để kết nối.

9. Nếu muốn, bạn có thể điều chỉnh một số cài đặt bổ sung trong ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể chọn bật công tắc hủy để tăng cường bảo mật, nếu VPN của bạn có công tắc này.

Thiết lập VPN trên Android mà không cần sử dụng ứng dụng

Hầu hết các nhà cung cấp VPN ngày nay đều cung cấp các ứng dụng cho nhiều hệ điều hành khác nhau. Bao gồm cả Android. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả các nhà cung cấp VPN. Hơn nữa, bạn có thể thích cài đặt VPN trên bộ định tuyến của mình hơ Vì bạn muốn kết nối tất cả các thiết bị (Android) của mình với VPN. Thật không may, nhiều dịch vụ VPN không cung cấp ứng dụng hỗ trợ điều này (chưa). Cuối cùng, cũng có những người chỉ muốn thiết lập VPN theo cách thủ công, vì bất kỳ lý do gì.

Trong mọi trường hợp, bất kể lý do gì để bạn không sử dụng ứng dụng VPN. Bên dưới bạn sẽ tìm thấy ba cách khác để thiết lập kết nối VPN trên Android.

Thiết lập VPN trên Android bằng cách thay đổi cài đặt mạng của bạn

Thay đổi cài đặt mạng của bạn

Nhận đăng ký và tài khoản với nhà cung cấp VPN mà bạn chọn.

Chuyển đến cài đặt thiết bị Android của bạn.

Chuyển đến phần mạng và chọn “VPN”.

Bạn sẽ đến một màn hình nơi tất cả các kết nối VPN của bạn được hiển thị. Khi bạn đã thêm kết nối VPN, bạn cũng có thể định cấu hình nó từ màn hình này. Trong mọi trường hợp, bây giờ chỉ cần chọn “Thêm VPN”.

Bây giờ bạn sẽ thấy một màn hình nơi bạn có thể điền thông tin chi tiết về nhà cung cấp VPN và thông tin đăng nhập của mình. Bạn thường có thể tìm thấy thông tin chi tiết của VPN trên trang web của nhà cung cấp. Nếu không, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của VPN.

Khi bạn đã điền tất cả các thông tin, bạn chỉ cần lưu nó. Thông thường điều này được thực hiện bằng cách chọn một “biểu tượng dấu kiểm” nhỏ ở góc trên bên phải.

Bây giờ hãy kết nối với VPN. Điều này được thực hiện bằng cách nhấn vào nút công tắc nhỏ, làm cho nó chuyển sang màu xanh lam.

Các cách khác để thiết lập VPN trên Android

Cài đặt VPN trên bộ định tuyến của bạn

Trước tiên, hãy kiểm tra xem có thể cài đặt VPN trên bộ định tuyến cụ thể của bạn hay không.

Flash chương trình cơ sở của bộ định tuyến và cài đặt VPN của bạn.

Khi bạn đã cài đặt chương trình cơ sở của bộ định tuyến và đã cài đặt VPN, bạn chỉ cần kết nối thiết bị Android của mình với bộ định tuyến. Bây giờ nó sẽ tự động được kết nối với VPN, giống như bất kỳ thiết bị nào khác được kết nối với bộ định tuyến của bạn.

Cài đặt VPN trên bộ định tuyến ảo (PC hoặc Mac)

Nếu bạn không thể hoặc không muốn flash chương trình cơ sở của bộ định tuyến, có một tùy chọn khác. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng PC hoặc máy tính Mac của mình làm bộ định tuyến ảo và thiết lập VPN trên bộ định tuyến ảo này. Điều này có nghĩa là máy tính của bạn về cơ bản sẽ hoạt động như một bộ định tuyến thực tế cho tất cả các thiết bị được kết nối (Android). Điều này có nghĩa là tất cả các thiết bị này cũng sẽ được kết nối với VPN của bạn. Làm theo hướng dẫn nhanh bên dưới để sử dụng phương pháp này.

Cài đặt VPN trên máy tính của bạn. Đây thường chỉ là vấn đề tải xuống ứng dụng cho PC hoặc máy tính Mac của bạn.

Bật chức năng điểm nóng trên máy tính của bạn. Cách thực hiện điều này khác nhau trên mỗi máy tính và hệ điều hành. Trên nhiều máy tính, bạn sẽ chỉ điều hướng đến kết nối internet và sau đó đến “cài đặt”, nơi bạn sẽ tìm thấy một phần được gọi là “điểm truy cập di động” hoặc một phần tương tự.

Kết nối thiết bị Android của bạn với điểm nóng này. Bây giờ thiết bị của bạn cũng được kết nối với VPN của bạn.

Hầu hết các VPN hoạt động rất tốt trên Android. Chỉ cần cài đặt ứng dụng phù hợp từ Cửa hàng ứng dụng hoặc Cửa hàng Play, đăng nhập vào tài khoản VPN của bạn và bạn đã sẵn sàng. Nhà cung cấp VPN của bạn không có ứng dụng Android của riêng họ? Sau đó, bạn luôn có thể chọn cài đặt VPN thông qua cài đặt Android của mình hoặc thiết lập nó trên bộ định tuyến (ảo) của bạn.

Các đề xuất VPN của chúng tôi

Surfshark nhanh chóng và dễ sử dụng.

Cung cấp nhiều máy chủ ở các quốc gia khác nhau

Mất tốc độ nhỏ (~ 15-20%)

Torrenting / P2P được phép với Surfshark, bao gồm cả việc sử dụng mạng Tor

Netflix hoạt động ở hầu hết các nơi

Không tìm thấy rò rỉ với Surfshark.

An toàn và bảo mật

Hỗ trợ khách hàng được cung cấp 24/7

Nhược điểm:

Máy chủ P2P có giới hạn với tốc độ kém

Máy chủ nhanh nhất không nhất thiết phải đúng

TRUY CẬP SURFSHARK NGAY

Dễ dàng bỏ chặn Netflix , BBC iPlayer Disney +, v.v.

Cung cấp nhiều tính năng bảo mật để giúp bạn ẩn danh trên web.

Cung cấp các gói định giá hợp lý cùng với 10 lần đăng nhập.

Hoạt động hầu hết các thiết bị bao gồm iOS, Android, Windows, macOS, v.v.

Cung cấp các ứng dụng được thiết kế tốt và dễ sử dụng .

Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp 24/7, câu hỏi thường gặp và hướng dẫn cài đặt.

Nhược điểm:

Tốc độ chậm hơn các đối thủ hàng đầu của nó

Ứng dụng VPN trên máy tính để bàn có thể chậm và không phản hồi

Nhân viên hỗ trợ khách hàng thiếu kiến ​​thức kỹ thuật

Thiết lập khó hiểu cho Trung Quốc và đôi khi không đáng tin cậy

Nó đi kèm với tab ‘Tải xuống an toàn’. Trong đó tất cả các tệp đính kèm được kiểm tra để tìm phần mềm độc hại trước khi tải chúng vào hệ thống.

Ivacy VPN cung cấp hơn 450 máy chủ tại hơn 100 địa điểm trên toàn thế giới.

Dịch vụ cung cấp cho người dùng các máy chủ ảo có khả năng cung cấp IP của một quốc gia cụ thể mà không cần định tuyến lưu lượng qua quốc gia đó.

Chính sách không ghi nhật ký cùng với các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với các bên thứ ba.

Máy khách có các chế độ khác nhau mà người dùng có thể lựa chọn theo nhu cầu của giờ.

Nhược điểm:

Ivacy VPN vẫn chưa cung cấp tất cả các tính năng của nó trên tất cả các thiết bị và nền tảng.

Cung cấp cho người dùng tùy chọn chuyển đổi giữa chỉ bốn giao thức trong các thiết bị Windows và đối với MacOS, số lượng giao thức có sẵn là ba.

Các proxy rất nhanh và trên hết là chuyên dụng.

Highproxies có giá cả phải chăng

Phân phối địa lý tốt

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Thay đổi IP hàng tháng

Kết nối đồng thời tại một thời điểm là 100

Nhận được proxy ngay sau khi thanh toán

Đảm bảo hoàn tiền trong 3 ngày

Nhược điểm:

Không cung cấp proxy SOCKS.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng không được chấp nhận.

Không cung cấp proxy cho giày thể thao.

TRUY CẬP HIGHPROXIES NGAY

Bạn đang xem bài viết Thiết Lập Email Trong Ứng Dụng Outlook For Android trên website Karefresh.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!