Xem Nhiều 6/2022 # Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 7 Năm 2022 # Top Trend

Xem 25,641

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 7 Năm 2022 mới nhất ngày 28/06/2022 trên website Karefresh.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 25,641 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Và Đáp Án Vòng 9 Toán Violympic Lớp 5 (2017
 • Hướng Dẫn Cách Đăng Ký, Tạo Tài Khoản Fifa Online 3 Trong Một Nốt Nhạc
 • Atm Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Làm Và Sử Dụng Thẻ Atm
 • Thẻ Atm Bidv Đa Dạng Và Phù Hợp Với Nhiều Người
 • Cách Lưu Mật Khẩu Facebook Trên Chrome, Đăng Nhập Facebook Tự Động
 • ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 7 LỚP 5 (Ngày 16/11/2017) ĐẬP DẾ Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 2,983 là … 8 8 A. B. 10 100 C. 8 D. 8 1000 Câu 2: Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 80082cm2 = … m2 là … 82 82 82 82 A. 60 B. 8 C. 600 D. 6 100 10000 100 100 Câu 3: Số thập phân bé nhất viết bởi 4 chữ số 0; 2; 4; 6 mà phần thập phân có 2 chữ số là … A. 62,04 B. 20,46 C. 02,46 D. 0,246 Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5dm2 8mm2 = … mm2 là … A. 5008 B. 508 C. 50008 D. 50800 Câu 5: Mẹ sinh con năm mẹ 27 tuổi. Hãy tính năm sinh của con biết năm nay (năm 2022) 2 tuổi con bằng tuổi mẹ. 5 Trả lời: Con sinh năm … A. 1998 B. 18 C. 45 D. 1971 Câu 6: Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên. Trả lời: Tổng của 100 số lẻ đầu tiên là … A. 10000 B. 199 C. 5050 D. 200 Câu 7: Hiệu hai số bằng 5 lần số bé. Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bằng 784. A. 560 B. Đáp số khác C. 672 D. 112 Câu 8: Để đánh số trang một cuốn sách, người ta đã dùng tất cả 300 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Trả lời: Cuốn sách đó có … trang. A. 297 B. 136 C. 165 D. 135 Câu 9: Có 252 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số bi màu xanh gấp rưỡi số bi màu đỏ và 3 bằng số bi màu vàng. Hỏi số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ là bao nhiêu viên? 4 Trả lời: Số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ là … viên. A. 56 B. 84 C. 112 D. 28 1 Câu 10: Thửa ruộng thứ nhất hình vuông có cạnh 24m. Thửa ruộng thứ hai hình chữ nhật có 2 chiều dài và chiều dài chung với cạnh thửa ruộng hình vuông. Tính hiệu 3 chu vi hai thửa ruộng trên. Trả lời: Hiệu chu vi hai thửa ruộng trên là … m. A. 16 B. 24 C. 176 D. 192 chiều rộng bằng Câu 11: Có bao nhiêu số chia hết cho 5 bé hơn 1000? Trả lời: Có … số chia hết cho 5 bé hơn 1000. A. 199 B. Đáp số khác C. 201 D. 200 Câu 12: Cho 5m2 82cm2 = … dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là … A. 5,0082 B. 5,82 D. 50,82 C. 500,82 Câu 13: Một hình chữ nhật có chiều dài là 6dm 9cm hơn chiều rộng 17cm. Chu vi hình đó là bao nhiêu mét? Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là … m. A. 2,42 B. 242 C. 1,21 D. 24,2 Câu 14: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ trống của 6m = … km là … A. 0,6 B. 0,06 C. 0,006 D. 0,0006 Câu 15: Cho dãy số: …; 92; 96; 100. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số biết dãy số có tất cả 25 số hạng. A. 10 B. 76 C. Đáp số khác D. 40 Câu 16: Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 25 đến 60 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0? Trả lời: Tích đó tận cùng là … chữ số 0. A. 10 B. 9 C. 8 D. 7 Câu 17: Hiệu hai số là 187. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 dư 7. Tìm tổng hai số đó. Trả lời: Tổng hai số là … A. Đáp số khác B. 232 C. 277 D. 270 Câu 18: Cho 4768g = … kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … A. 476,8 B. 0,4768 C. 47,68 D. 4,768 Câu 19: Cho 57km 8m = … km Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là … A. 57,08 B. 5,78 C. 57,008 D. 57,8 2 Câu 20: Tý đố Tèo: “Năm nay, tuổi hai anh em tớ là 30 tuổi. Tuổi anh tớ gấp rưỡi tuổi tớ. Cậu hãy tính xem năm nay anh tớ bao nhiêu tuổi?” Trả lời: Năm nay anh Tý … tuổi. A. 20 B. 12 C. Đáp số khác D. 18 Câu 21: Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9? Trả lời: Số số thỏa mãn là .. A. 999 B. Đáp số khác C. 9000 D. 1000 Câu 22: Có bao nhiêu số lẻ trong khoảng từ 10 đến 200? Trả lời: Có … số lẻ. A. 96 B. 191 C. Đáp số khác D. 95 Câu 23: Tìm các số tự nhiên x là số lẻ sao cho x < 8,5. Các số cần tìm là … A. 0;2;4;6;8 B. 1;3;5;7 C. 0;1;2;3;4;5;6;7;8 D. 6 Câu 24: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 28m, tăng chiều rộng thêm 10m thì khu vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn ban đầu. Trả lời: Diện tích khu vườn là … m2. A. 1444 B. 4332 C. 243 D. 1083 Câu 25: Tìm một số biết nếu lấy 1 số đó cộng với 53 thì được một số kém số phải tìm là 3 135. Trả lời: Số phải tìm là … A.564 B. 282 C. Đáp số khác D. 188 Câu 26: Với các chữ số 1, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5? Trả lời: Lập được … số có 4 chữ số chia hết cho 5. A. 128 B. 64 C. Đáp số khác D. 256 Câu 27: Tổng của 3 số tự nhiên là 348. Biết hai số liền nhau hơn kém nhau 50 đơn vị. Tìm số tự nhiên lớn nhất. Trả lời: Số tự nhiên lớn nhất là: A. 140 B. 166 C. 116 D. 150 Câu 28: Khối 5 có hai tủ sách. Tủ thứ nhất có 1246 quyển, tủ thứ hai có 832 quyển. Nếu bớt ở mỗi tủ đi cùng một số sách để luân chuyển cho khối khác mượn thì số sách còn lại ở tủ thứ 1 hai bằng số sách còn lại ở tủ thứ nhất. Số sách khối 5 đã cho mượn là … quyển. 3 A. 828 B. 1250 C. 414 D. 625 3 ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP Câu 1: Tính diện tích hình vuông với đơn vị là xăng – ti – mét vuông, biết chu vi hình vuông đó là 1m 4cm? Trả lời: Diện tích hình vuông là ………. cm2. (676) Câu 2: Viết số đo 6m2 17cm2 dưới dạng số thập phân với đơn vị là m2 ta được … (6,0017) (Viết kết quả dưới dạng số thập phân). Câu 3: Để sửa xong một đoạn đường trong 15 ngày cần 9 công nhân. Hỏi nếu muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần phải thêm bao nhiêu công nhân? (Sức làm của mỗi công nhân như nhau). Trả lời: Cần thêm số công nhân là …….. (18) Câu 4: Cho 4 chữ số 0; 2; 4; 8. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số thập phân bé nhất có một chữ số ở phần thập phân (mỗi chữ số đã cho xuất hiện trong cách viết đúng một lần). Trả lời: Số thập phân bé nhất phải tìm là …………. (204,8) Câu 5: Chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 480m. Chiều dài bằng 7 chiều rộng. Hỏi diện 5 tích khu vườn là bao nhiêu hecta? Trả lời: Diện tích khu vườn là …… ha. (1,4) (Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất). Câu 6: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó ta được số mới kém số phải tìm là 1815 đơn vị. Trả lời: Số phải tìm là …………. (2016) Câu 7: Nếu bể không có nước, người ta mở riêng vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Mở hai vòi cùng một lúc thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu mở riêng vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy nước? Trả lời: Riêng vòi hai chảy thì sau …….. giờ bể sẽ đầy. (12) Câu 8: Một miếng tôn hình vuông có diện tích 25m2. Người ta cắt dọc theo một cạnh đi 2m. Hỏi miếng tôn còn lại có diện tích bao nhiêu mét vuông? Trả lời: Miếng tôn còn lại có diện tích là …….. m2. (15) Câu 9: Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi 360m. Tính diện tích của mảnh vườn đó biết nếu xóa chữ số 1 ở bên trái số đo chiều dài ta được số đo chiều rộng. Trả lời: Diện tích vườn trường là …………. m2. (5600) Câu 10: Cho hình vuông ABCD. Chia hình đó thành hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 240cm. Tính diện tích hình vuông ABCD. Trả lời: Diện tích hình vuông ABCD là …………. cm2. (1600) 4 Câu 11: Tính tổng sau: 546,78 + 34  2 + 567,23 + 45,99 = ………… (1228) Câu 12: Hai số có trung bình cộng là 2022 và hiệu hai số cũng là 2022. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là ……….. (3024) Câu 13: Tìm số có bốn chữ số chia hết cho 5 và 9. Biết rằng số đó đọc xuôi cũng như đọc ngược có giá trị không đổi. Trả lời: Số cần tìm là ……… (5445) Câu 14: Người ta cắt ba tấm vải, mỗi tấm vải dài 30m thành những mảnh vải dài 3m. Hỏi phải cắt mấy lần? Trả lời: Phải cắt ……… lần. (27) Câu 15: Viết số thập phân nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, trong đó có 2 chữ số ở phần thập phân, hai chữ số ở phần nguyên được viết từ 4 chữ số 4; 3; 2; 0. Trả lời: Số thập phân đó là ………….. (20,34) Câu 16: Tìm số 1a23b biết số đó chia hết cho 2, 5 và chia cho 9 dư 4. Trả lời: Số phải tìm là ………….. (17230) Câu 17: 15 tấn 6kg = ……… tạ (150,06) (Viết kết quả dưới dạng số thập phân) 168 . Tìm một số tự nhiên sao cho khi ta cùng bớt ở tử số và mẫu số 180 3 của phân số đã cho với số tự nhiên đó ta được phân số mới bằng . 5 Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là ……… (150) Câu 18: Cho phân số Câu 19: Tìm một số biết số đó chia hết cho 12; khi chia cho 15 dư 6. Hai thương hơn kém nhau 34 đơn vị. Trả lời: Số phải tìm là ………… (2016) Câu 20: Tìm số a1278b biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9. Trả lời: Số cần tìm là ………….. (912789) Câu 21: Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2022? Trả lời: Có …… số lẻ. (1008) Câu 22: Một trại chăn nuôi gia cầm có số vịt nhiều hơn số gà là 120 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt, biết rằng 2 lần số vịt bằng 5 lần số gà? Trả lời: Số vịt có là ……….. con. (200) Câu 23: a là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho 1 1 :a< . Giá trị của a là …. (27) 104 4 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bức Thư Đạt Giải Nhất Cuộc Thi Viết Thư Upu Lần Thứ 45
 • Công Bố Chủ Đề Cuộc Thi Viết Thư Upu Lần Thứ 46 Năm 2022
 • Cách Tính Điểm Xét Tuyển Vào Lớp 10 Năm 2022
 • Cách Xem, Coi Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm 2022 Đồng Nai
 • Công Văn Hướng Dẫn Tổ Chức Thi Olympic Tiếng Anh Trên Internet
 • Bạn đang xem bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 7 Năm 2022 trên website Karefresh.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×